Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MAR3200 ICT basis5867/1376/1920/1/12
Studiegids

31MAR3200 ICT basis

5867/1376/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
  Opleidingseenheid:
  • Informatievaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Raymaekers Josepha
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

software: MS Excel 2016

Oefenmateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Token E4 Progress software - ExcelVerplicht€ 21,00
 • Auteur: M. De Pooter - S. De Smedt
 • Uitgever: Nikos bv
 • Editie: 0365
 • ISBN-nr: 998-00-000-5895-3
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

geen.

Eindcompetenties

Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een marktomgeving.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de lay-out van Exceldocumenten aanpassen om de leesbaarheid van gegevens te optimaliseren.

De student kan een doordachte keuze maken wanneer een tekstfunctie, een logische-, een zoek-, wiskundige -, of een datumfunctie aangemaakt moet worden om deze vervolgens zinvol en nauwkeurig te gebruiken binnen MS Excel.

De student kan uit zoektabellen in Excel de juiste gevraagde informatie halen.

De student kan Excel gebruiken om cijfergegevens op een grafische manier voor te stellen in een grafiek of in een draaitabel.

Leerinhouden

Basisvaardigheden: zelfstudie o.a. met E4P.

Uitgebreide functies: formules, adressering, validatie...: contactonderwijs.

Logische en zoekfuncties: contactonderwijs.

Datum en tijd: contactonderwijs.

Grafieken: zelfstudie o.a. met E4P.

Draaitabellen: contactonderwijs.

Begeleiding

E4P: feedback bij de oplossingen / eventueel klassikale feedback

Extra opdrachten (op Blackboard)
Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)100,00

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning
  Extra informatie: gebruik software E4P

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.