Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MAR3210 ICT voor marketeers 15868/1376/1920/1/46
Studiegids

31MAR3210 ICT voor marketeers 1

5868/1376/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
  Opleidingseenheid:
  • Informatievaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Ramakers Astrid, Swinnen Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

cursusmateriaal wordt aangeboden op BB

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe InDesign CCVerplicht
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege48,00 uren

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een marktomgeving.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het pakket InDesign gebruiken voor het vormgeven van kleine of grote documenten (affiche, flyer, krant, tijdschrift, epub, ...).

De student kan zelfstandig, met een kritische kijk en met nauwkeurigheid een bruikbaar ontwerp creëren.

De student kan een afgewerkt document drukklaar maken.

De student kan een document voor online publicatie maken.

Leerinhouden

De student maakt gebruik van het pakket Adobe InDesign CC - een professioneel grafisch opmaakprogramma dat geen creatieve beperkingen kent.

Het doel is om tekst (kleinere en grotere documenten) en beeld te gaan vormgeven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • de werkomgeving verkennen;
 • typografie, teken- en alineaopmaak, stijlen;
 • grafische elementen plaatsen, tekenen, bewerken
 • kleurmodellen, effen kleuren en verlooptinten;
 • pagina- en documentopmaak;
 • masterpages;
 • preflight, pakket en afdrukken;
 • documenten voor het web: EPUB, dynamische PDF
 • basiskennis Photoshop

 

Begeleiding

regelmatige feedback bij de opdrachten
extra opdrachten (op Blackboard)
proefexamen (op Blackboard)

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)60,00
aug/septindividuele opdracht40,00De individuele opdracht voor 2de zit zal door de lector meegedeeld worden tijdens de eerste week van juli via Blackboard

Evaluatie: voorwaarden

De student levert de opdrachten voor de permanente evaluatie in op de afgesproken tijdstippen, die via BB bekendgemaakt worden.

Bij gewettigde afwezigheid van meer dan een week maakt de student een afspraak met de lector in verband met het inleveren van de opdracht. Hij/zij verwittigt de lector via email op de eerste dag van afwezigheid en bezorgt een doktersbriefje binnen 4 werkdagen via Mijn PXL. Een gewettigde afwezigheid van minder dan een week is geen reden voor uitstel van de opdracht.

De student moet zowel aan de permanente evaluatie als aan het schriftelijke examen deelnemen om een cijfer te krijgen voor dit opleidingsonderdeel.

De individuele opdracht voor de 2de zit zal tijdens de eerste week van juli via BB bekendgemaakt worden. 

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdrachten niet of niet tijdig inlevert, gelden bij elke opdracht volgende regels:

 • op tijd ingeleverd: maximum 10 punten;
 • minder dan een uur te laat ingeleverd: maximum 9 punten;
 • minder dan 24 uur te laat ingeleverd: maximum 5 punten;
 • vanaf een dag te laat ingeleverd: geen punten op dit onderdeel.

Indien de student geen opdrachten inleverde of niet deelneemt aan het examen, resulteert dit in een nul voor dit vak.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Individuele opdracht
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.