Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31VAG4010 Verkenning van de vastgoedwereld5872/1376/1920/1/85
Studiegids

31VAG4010 Verkenning van de vastgoedwereld

5872/1376/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Vastgoed binnen accountancy-fiscaliteit
  • Vastgoed binnen financie- en verzekeringswezen
  • Vastgoed binnen marketing
  • Vastgoed binnen rechtspraktijk
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cosemans Zoë
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op blackboard. (Teksten, powerpoints, etc.)

Het handboek 'vastgoed in pocket' dient verplicht aangekocht te worden bij het aanvatten van het keuzetraject. Dit handboek zal doorheen de verschillende opleidingen van het keuzetraject gebruikt worden.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Vastgoed in pocket voor het Vlaams GewestVerplicht€ 128,98
 • Auteur: B. Beheydt - F. De Roo - D. Dhaenens - A. Wittens
 • Uitgever: Kluwer
 • Editie: laatste editie - studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5097-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege30,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke begincompetenties vereist

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan aan de vastgoedwereld gerelateerde begrippen verklaren en in context plaatsen.
- De student kan aan de hand van de vloerplaatprijsmethode de waarde schatten van een onroerend goed.
- De student kan informatie omtrent wijzigingen in de reglementering inzake vastgoed terugvinden en de gevolgen hiervan inschatten voor de vastgoedsector.
- De student kan een kritische houding aannemen ten opzichte van de gevonden resultaten van een waardebepaling
- De student kan een kritische houding aannemen ten opzichte van de gepubliceerde resultaten van verschillende vastgoedgidsen.
- De student kan een professionele houding aannemen ten opzichte van klanten en collega's.
- De student kan de verschillende artikels van de plichtenleer van vastgoedmakelaars kritisch bespreken.

Leerinhouden

Een praktische kennismaking met de vastgoedsector met aandacht voor:

- de dagelijkse praktijk van een vastgoedkantoor:
organisatie - taken - de beroepsorganisatie van de vastgoedmakelaar – dossier samenstellen voor verkoop/verhuur - de makelaarsovereenkomst

- activiteiten: notaris, kredietverstrekker, Landmeter-expert, Vastgoedexpert, Vastgoedpromotor, Vastgoedmakelaar, vastgoedcoach

- ruimtelijke ordening, APA, BPA, RUP

- waardebepaling van vastgoed (soorten waarden, waardefactoren, sleet bepalen, verschillende methodes, …)

- plaatsbeschrijvingen (soorten en praktische uitwerking)

- termen/cases in de vastgoedsector; EPB, EPC, ruilerkaveling, kredietopening, afpalen, verkavelen,sleet, abex etc.

- actualiteit


 

 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.