Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4010 Fiscale procedurewetgeving7468/1376/1920/1/29
Studiegids

32ACF4010 Fiscale procedurewetgeving

7468/1376/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Smets Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Informatieverwerver/administrator: de student kan fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, rangschikken, archiveren, controleren, uitvoeren, beheren en verbeteren ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, correct en methodisch rangschikken en archiveren en controleren op naleving van fiscaal/boekhoudkundige vereisten. ALG,BS
De student kan voorstellen formuleren ter verbetering van foutief opgesteld/aangeleverde fiscaal/boekhoudkundige informatieALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de juistheid van een aanslag in de inkomstenbelasting controleren en/of het nodig op te stellen bezwaarschrift voorbereidenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan, in elke stand van de procedure, op een correcte wijze reageren op kennisgevingen van de fiscale   administratie. 
- De student kan de aangifteverplichtingen van de belastingplichtige beschrijven, evenals de sancties ingeval deze niet   worden nageleefd. 
- De student kan de basisbeginselen van de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de fiscale administratie   omschrijven. 
- De student kan de beginselen  m.b.t. het bewijsrecht in fiscale zaken kaderen.

Leerinhouden

Fiscale procedures: procedureregels inkomstenbelasting/BTW (aangifte, onderzoek en controle, bewijsmiddelen, aanslag, verhaal, invordering).
Practicum: rollenspel fiscale procedure: het doen van een aangifte, schrijven van berichten van wijziging, bezwaren, ...

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen75,00
januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.