Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32INB4010 Understanding global cultures7484/1376/1920/1/88
Studiegids

32INB4010 Understanding global cultures

7484/1376/1920/1/88
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • International business binnen accountancy-fiscaliteit
  • International business binnen financie- en verzekeringswezen
  • International business binnen logistiek management
  • International business binnen marketing
  • International business binnen rechtspraktijk
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Aerts Goele
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Online cursus verschijnt wekelijks op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Begincompetenties

The student is able to understand hearing colleges in English and also to take active part in discussions.

By taking part of these colleges the student agrees to work both individually and in group on tasks as described on blackboard.

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creƫrenALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan de cultuurverschillen tussen de verschillende landen/regio's inschatten.
2. De student kan tips geven met betrekking tot het aanpassen van de managementstijl van een organisatie, rekening houdend met de gevolgen van deze cultuurverschilen.

Leerinhouden

Een organisatie die internationaal wil opereren wordt steeds geconfronteerd met cultuurverschillen, zowel bij de aanpak van de markt als bij het samenwerken met en leiding geven aan mensen uit een andere cultuur. Daarom besteden we veel aandacht aan de cultuurkenmerken van een land, aan cultuurverschillen tussen landen onderling en aan de gevolgen van cultuurverschillen op de te voeren managementstijl.
We besteden geen aandacht aan het exportplan en de internationale marketing mix omdat dit in andere opleidingsonderdelen aan bod komt (met name "internationale handel" en "international marketing topics".

Begeleiding

De lector kan taaladvies verlenen indien gewenst.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Om tot een goed einddossier voor het mondeling examen te komen is het noodzakelijk om wekelijks de colleges te volgen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.