Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MAR3090 ICT voor marketeers 27678/1376/1920/1/88
Studiegids

32MAR3090 ICT voor marketeers 2

7678/1376/1920/1/88
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
  Opleidingseenheid:
  • Informatievaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Ramakers Astrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Software: Microsoft Power BI

Mac-laptops hebben een Windowsomgeving nodig.

Alle studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Begincompetenties

kennis van Microsoft Excel

Eindcompetenties

Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een marktomgeving.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan een database management system gebruiken
 • De student kan gegevens in een bestaande databank ingeven en aanpassen.
 • De student kan in functie van het beoogde resultaat samenvattingstabellen maken en uitvoeren en maakt hiervoor gebruik van criteria, berekeningen, statistische functies, parameters en/of een sorteervolgorde.
 • De student kan rapporten en dashboards samenstellen en aanpassen die voldoen aan de vereisten van de opdracht.
 • De student kan de rapporten en dashboards illustreren met visuele elementen (grafieken, kaarten) die een duidelijk beeld geven van de resultaten.
 • De student kan gegevens uitwisselen tussen het DBMS en andere applicaties.

Leerinhouden

Software: Microsoft Power BI

Mac-laptops hebben een Windowsomgeving nodig.

 • draaitabellen
 • Big data en Power BI
 • gegevens structureren
 • een dashboard maken
 • berekeningen met DAX
 • gegevens importeren
 • verfijnde visualisatie met grafieken en kaarten

Begeleiding

 • regelmatige feedback bij de opdrachten
 • extra opdrachten (op Blackboard)
 • proefexamen (op Blackboard)

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)80,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student levert de opdracht voor de permanente evaluatie in op het afgesproken tijdstip, dat via BB bekendgemaakt wordt.

Bij gewettigde afwezigheid van meer dan een week maakt de student een afspraak met de lector in verband met het inleveren van de opdracht. Hij/zij verwittigt de lector via email op de eerste dag van afwezigheid en bezorgt een doktersbriefje binnen 4 werkdagen via Mijn PXL. Een gewettigde afwezigheid van minder dan een week is geen reden voor uitstel van de opdracht.

De student moet zowel aan de permanente evaluatie als aan het schriftelijke examen deelnemen om een cijfer te krijgen voor dit opleidingsonderdeel.


Evaluatie: gevolgen

Indien de student de opdracht niet of niet tijdig inlevert, gelden volgende regels:

 • op tijd ingeleverd: maximum 10 punten;
 • minder dan een uur te laat ingeleverd: maximum 9 punten;
 • minder dan 24 uur te laat ingeleverd: maximum 5 punten;
 • vanaf een dag te laat ingeleverd: geen punten op dit onderdeel.

Indien de student geen opdracht inlevert of niet deelneemt aan het examen, resulteert dat in een nul voor dit vak in de betreffende examenperiode.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht
 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.