Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33MAR3270 Verkooptechnieken8554/1376/1920/1/93
Studiegids

33MAR3270 Verkooptechnieken

8554/1376/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie
  Afstudeerrichting:
  • biotechnologie
  Keuzepakket:
  • 3BTL Keuzepakket
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Crals Evy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Ondersteunend materiaal wordt ter beschikking gesteld op blackboard.

Contacturen

Practicum24,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de klant inschalen in een profielmethodiek en dit gebruiken in de relatie met de klant, ook in een internationale context ALG,BG,BS
De student kan, vertekkende vanuit de behoefte van de klant, een gerichte verkoopargumentatie toepassen, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Communicator: de student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in het Nederlands en in 3 vreemde talen informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren zowel aan leken als specialisten, dit zowel mondeling als schriftelijk ALG,BG,BS
De student kan assertief communiceren om constructief samen te werken ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan communiceren overeenkomstig het profiel van de klant.
De student kan op een overtuigende manier de doelstelling van het verkoopgesprek duiden aan de klant.
De student kan de behoeften van een klant analyseren.
De student kan deze behoeften koppelen aan eigenschappen van een product/dienst en vertalen in de vorm van voordelen.  De student kan een argumentatie op maat brengen en versterken door gebruik te maken van visuele aspecten.  De student kan tegenargumenten op een juiste en klantvriendelijke manier opvangen.  De student kan het verkoopgesprek afsluiten.

Leerinhouden

1. 4 basiskenmerken van een topverkoper
2. De 2 basiscommunicatievormen in de verkoop
3. De fasen van een verkoopgesprek:
 • voorbereiding
 • introductie
 • behoefteanalyse
 • argumentatie
 • weerstand
 • afsluiten
 • follow-up

4. Telefonisch afspraken maken

Begeleiding

feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

Permanente evaluatie bestaat uit een groepswerk.

De student dient in elke les aanwezig te zijn.  Elke les zal een onderdeel, uit te diepen in het groepswerk, aan bod komen.  De uitdieping van elk onderdeel gebeurt in de les.

De student dient elke afwezigheid te wettigen.
De groep dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Permanente evaluatie groepswerk
In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de lesuren wordt met de docent een alternatieve (deel)opdracht afgesproken. De student neemt het initiatief om de lector hierover te contacteren.
In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de lesuren ontvangt de student een 0 op dit onderdeel van de groepsopdracht.

In geval van niet of laattijdig inleveren van het groepswerk, ontvangt de student en/ of groep 0 voor dit examendeel.

Onderwijsvormen

 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Casemethode

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.