Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33INB4010 Doing business with new markets8557/1376/1920/1/01
Studiegids

33INB4010 Doing business with new markets

8557/1376/1920/1/01
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • International business binnen accountancy-fiscaliteit
  • International business binnen financie- en verzekeringswezen
  • International business binnen logistiek management
  • International business binnen marketing
  • International business binnen rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Jans Christof
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

BB presentatie

Contacturen

Practicum48,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creƫrenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student moet in staat zijn om een exportplan te maken voor een specifiek land te maken waarmee hij/zij wil handel drijven.
De student moet in staat zijn om een juiste interpretatie te maken van de cultuur/aanpak/gewoonten van dat land.
De student moet een juist framework kunnen opstellen voor een dergelijk plan

Leerinhouden

Part 1: Choosing Your Export Strategy
- Country: Pick the Right One
- Customers: How They Differ
- Competitors: A Different Market
- Capabilities: What You Need to Win
- Capability Gap: How to Close It

Part 2: When: Making Your Export Strategy Happen
- Resource the Strategy
- Bridge the Cultural Gap
- Take Action

Begeleiding

De lector kan taaladvies verlenen indien gewenst.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht60,00De student moet een export plan van aanpak schrijven voor het land waarin zij de internationale stage wensen te doen. Hierbij nemen ze de cultuur, gewoonten, concurrentie en distributie mee
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00De punten van de individuele opdracht tellen niet meer mee in tweede zittijd

Evaluatie: voorwaarden

inleveren individueel werkstuk
VOORWAARDEN
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

GEVOLGEN
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel (=> wel eindcijfer mogelijk).

Indien de student een wettige reden heeft om niet of laattijdig in te leveren spreekt hij/zij een nieuwe inleverdatum af met de lector.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.