Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4020 Registratie- en erfbelasting10719/1376/1920/1/80
Studiegids

32ACF4020 Registratie- en erfbelasting

10719/1376/1920/1/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Clement Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra studiemateriaal, oefeningen en relevante wetgeving worden ter beschikking gesteld via blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktisch registratie- en erfbelasting - BasisbeginselenVerplicht€ 23,40
 • Auteur: H. Cools - E. Debruyne
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: 11de editie
 • ISBN-nr: 978-90-306-9657-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS

Doelstellingen

1.De student kan een juridisch probleem/onderwerp analyseren.
2.De student kan de diverse rechtsbronnen efficiënt raadplegen, inhoudelijk begrijpen en kan de bekomen informatie verwerken.
3.De student kan een juridisch probleem/onderwerp kaderen in het toe te passen domein van het recht en een nauwkeurig en concreet juridisch advies uitwerken steunend op actuele rechtspraak, rechtsleer en wetgeving.
4.De student kan het vertrouwelijk karakter van de gebruikte juridische documenten herkennen en respecteert hierbij het beroepsgeheim.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

A. Theoretische uiteenzetting inzake:
- de registratieformaliteit
- de soorten registratierechten en heffingsregels
- het verkooprecht op de overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen
- het verdelingsrecht op verdelingen van onroerende goederen
- de schenkbelasting op roerende en onroerende goederen
- de erfbelasting.

B. Bespreking van casussen en recente wetgeving/actualiteit.

C. Oefeningen.


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberschriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: gevolgen

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.