Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MAR3090 Economische actualiteit11507/1376/1920/1/03
Studiegids

31MAR3090 Economische actualiteit

11507/1376/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Mensch Wendy, Moors Marc, Snellings Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

rekenmachine

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Economie VandaagVerplicht€ 32,50
 • Auteur: S. De Velder, I. De Cnuydt
 • Uitgever: Academia press
 • Editie: 2020
 • ISBN-nr: 978-94-014-6927-2
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een marketing/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de belangrijkste economische begrippen, principes en denkwijzen (zie leerinhoud) in eigen woorden definiëren en uitleggen
De student kan informatie uit economische tabellen en grafieken afleiden
De student volgt de actualiteit op economisch vlak en kan deze relateren aan de economische theoretische begrippen
De student kan economische artikels lezen en deze koppelen aan de lesinhoud, verbanden leggen en deze kritisch analyseren.
De student kan rond de kernthema's van dit OOD eenvoudige economische berekeningen maken

Leerinhouden

De inhoud is gestructureerd rond volgende kernthema’s steeds vertrekkend vanuit de actualiteit:
week 1 en 2: inleiding en consumentengedrag: vraagcurve, elasticiteiten, consumentengedrag in België
week 3 en 4: producentengedrag: bepaling van optimale productiegrootte, opbrengstenverloop, aanbodcurve
week 5 en 6: prijsvorming: verschillende marktvormen, prijsbeleid in België
week 7 en 8: macro-economische grootheden: berekening van economische activiteit, macro-economische gegevens van de Belgische economie
week 9 en 10: werkgelegenheid: arbeidsmarkt, concurrentievermogen, loonvorming en innovatie en geld, monetair beleid en inflatie: betalingsverkeer, vermogensmarkt, monetaire politiek, inflatieverschijnsel
week 11 en 12: conjunctuur, economische groei en milieu: conjunctuurbeweging, voor- en nadelen van economische groei, duurzame ontwikkeling
week 13 en 14: herhaling en vervolg actualiteit

Begeleiding

zelftoetsmodule op de site www.webstudenten.be

zelftoets na elk hoofdstuk op blackboard, PPT en artikels worden tevens ter beschikking gesteld op BB

 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.