Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31MAR3060 Marketing essentials11508/1376/1920/1/37
Studiegids

31MAR3060 Marketing essentials

11508/1376/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cimino Pina, Storms Guy, Weytjens Katrien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard zoals PowerPoints, voorbeelden,...

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Principes van marketing, met MyLab NLVerplicht€ 76,95
 • Auteur: P. Kotler - G. Armstrong - L. C. Harris - N.l Piercy
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 7 de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3409-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege59,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Planner: de student kan een marketingplan van een organisatie voorbereiden, uitschrijven, uitvoeren, analyseren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de marketinginstrumenten kaderen binnen de marketing- en ondernemingsdoelstellingen ALG,BG,BS
De student kent de marketinginstrumenten en kan ze voor een organisatie bepalen, implementeren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een marketing/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG

Doelstellingen

De student kan:

 • De essentiële stappen van het marketingproces omschrijven: omgevingsanalyse, marketingstrategie- en tactiek en implementatie
 • De belangrijkste beslissingen die je moet nemen bij een klantgerichte marketingstrategie benoemen en uitleggen: segmentatie, doelgroepkeuze, differentiatie en positionering
 • Binnen de marketingmix, de P van product definiëren
 • Uitleggen hoe merken worden opgebouwd en beheerd
 • De verschillende fases van ontwikkeling van nieuwe producten toelichten
 • De stappen van het productontwikkelingsproces aangeven
 • De fasen van de levenscyclus van een product beschrijven
 • Binnen de marketingmix, de P van prijs definiëren
 • De rol van prijszetting bespreken en inzicht tonen in de waardepercepties van de klant
 • De prijszettingsmethodes uitleggen
 • Binnen de marketingmix, de P van plaats definiëren
 • De marketingkanalen en de aansturing van de relaties in elk kanaal duiden
 • De belangrijkste tussenschakels in het distributiekanaal duiden
 • De rol van de detaillisten in het distributiekanaal beschrijven
 • De belangrijkste marketingbeslissingen van detaillisten beschrijven
 • Binnen de marketingmix, de P van promotie definiëren
 • Diverse vormen van betaalde media, met de nadruk op sales promotion, bespreken

Leerinhouden

Deel 1 - semester 1

Inleiding: Het marketingproces

Klantgerichte marketingstrategie

Product- en merkbeleid

Productontwikkeling en levenscyclusbeleid


Deel 2 - semester 2

Betaalde media

Detailhandel

Prijsbeleid

Distributiebeleid


- Het lezen van marketingblogs wordt gezien als leerstof van zodra deze op BB verschijnen bij de leermaterialen.

- Studenten zijn verplicht de marketing actualiteit bij te houden.

Begeleiding

Mylab, het digitaal leerplatform dat hoort bij het handboek.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen60,00het lezen van marketingblogs wordt gezien als leerstof van zodra deze op BB verschijnen bij de leermaterialen.
junischriftelijk gesloten boek examen40,00het lezen van marketingblogs wordt gezien als leerstof van zodra deze op BB verschijnen bij de leermaterialen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00het lezen van marketingblogs wordt gezien als leerstof van zodra deze op BB verschijnen bij de leermaterialen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.