Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MAR3060 Advanced marketing11515/1376/1920/1/81
Studiegids

32MAR3060 Advanced marketing

11515/1376/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Vanderhoydonks Veronique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Tijdens semester 2 wordt een bedrijvenspel gespeeld, de licentie voor deelname komt ten koste van de student (maximum 35 euro).

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Principes van marketing, met MyLab NLVerplicht€ 76,95
 • Auteur: P. Kotler - G. Armstrong - L. C. Harris - N.l Piercy
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 7 de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3409-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege59,00 uren

Begincompetenties

Basisprincipes van marketing

Eindcompetenties

Planner: de student kan een marketingplan van een organisatie voorbereiden, uitschrijven, uitvoeren, analyseren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de marketinginstrumenten kaderen binnen de marketing- en ondernemingsdoelstellingen ALG,BG,BS
De student kent de marketinginstrumenten en kan ze voor een organisatie bepalen, implementeren, kritisch evalueren en bijsturen indien nodig, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Marktonderzoeker/marktanalist: de student kan de nodige informatie verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren, rapporteren en presenteren en de markt onderzoeken en analyseren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan een SWOT-analyse voorbereiden, uitwerken en de resultaten ervan interpreteren, ook in een internationale context. ALG,BG,BS
Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de nodige marketingadviezen formuleren en verlenen, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een marketing/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG
Communicator: de student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan assertief communiceren om constructief samen te werken ALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan het belang van strategische marketingplanning inschatten en toelichten en de methodiek hiervoor toepassen in cases.
2. De student kan het verschil tussen ondernemingsdoelstellingen en marketingdoelstellingen toelichten en voorbeelden geven.
3. De student kan de verschillende segmentatiestrategieën omschrijven en kan inschatten welk ervan moeten toegepast worden in cases
4. De student kan een interne analyse van een organisatie uitvoeren, kritisch bespreken en er groeistrategieën voor de organisatie uit afleiden.
5. De student kan een concurrentieanalyse en benchmarking uitvoeren en kritisch analyseren.
6. De student kan een sectoranalyse en omgevingsanalyse uitvoeren en kritisch analyseren.
7. De student kan een consumentenanalyse en attributenonderzoek uitvoeren en kritisch analyseren.
8. De student kan een SWOT-analyse en confrontatiematrix maken voor een organisatie en bespreken.
9. De student kan aan de hand van voornoemde analyses een positionering voor een organisatie uitwerken. 
10. De student kan concurrentiestrategieën voor een organisatie uitwerken en bespreken.
11. De student kan prijsstrategieën voor een organisatie uitwerken en bespreken.

Leerinhouden

1. Strategische marketing-planning:
- belang van planning : marketingstrategisch proces en methodiek
- ondernemingsdoelstellingen vs marketingdoelstellingen
- segmentatiestrategieën
2. Marketinganalyse :
- interne analyse en groeistrategieën
- concurrentieanalyse en benchmarking
- sectoranalyse en omgevingsanalyse
- consumentenanalyse en attributenonderzoek
3. SWOT-analyse en confrontatiematrix
4. Positionering / Differentiatie
5. Concurrentiestrategieën
6. Prijsstrategieën :
- prijsbeleid: prijsmodellen, prijsdoelstellingen prijsdifferentiatie
- prijsberekeningsmethoden
7. Trends binnen het vakgebied
8. Cases en oefeningen


Hiernaast kunnen studenten ook ingeschakeld worden in projecten m.b.t. externe dienstverlening.

Verplichte deelname aan het jaarlijkse studentencongres van BAM (Belgian Association of Marketing). Kostprijs: ongeveer 45 euro.

Verplichte deelname aan het businessgame "BrandPro" in het tweede semester; kostprijs ongeveer 35 euro.

Begeleiding

- Hoorcollege
- Werkcollege

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00Resultaat in juni.
Novemberschriftelijk gesloten boek examen30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Verplichte aanwezigheid tijdens alle presentaties, dus ook die van andere studenten.

Elke afwezigheid moet worden gewettigd.

Evaluatie: gevolgen

Bij onwettige afwezigheid tijdens de presentaties krijgt de student een 0 op dit evaluatiemoment.

Bij wettige afwezigheid telt dit evaluatiemoment niet mee in het totaal van de permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Studiereis
  Extra informatie: verplichte deelname aan het studentencongres van Stichting Marketing
 • W- Casemethode
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie
 • W- Spelvormen

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 31MAR3060 Marketing essentials.