Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MAR3210 Copywriting11518/1376/1920/1/86
Studiegids

32MAR3210 Copywriting

11518/1376/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Blom Dirk, Desair Esther
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Alle studiemateriaal wordt via BB aangeboden.

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

Communicator: de student kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in het Nederlands en in 3 vreemde talen informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren zowel aan leken als specialisten, dit zowel mondeling als schriftelijk ALG,BG,BS
De student kan op een klantgerichte wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale context ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan schriftelijk en creatief communiceren volgens de correcte spelling- ,spraakkunst- en stilistische regels . Dit op niveau C1 van het ERK.

De student kan schriftelijk en creatief communiceren in functie van doelgroep en doel.

De student kan slagzinnen, koppen en subkoppen bedenken.

De student kan een klantvriendelijke slechtnieuwsboodschap schrijven (klachten beantwoorden).

De student kan een verkoopbrief schrijven, een antwoordkaart maken (responscommunicatie) en een folder opstellen.

De student kan een persbericht schrijven.

Leerinhouden

1. Schrijven/formuleren
Taaltips - faaltips - inhoud - stijl - doelgroep - slagzinnen/koppen - wervend schrijven

2. Teksttypes
1. Mailings/verkoopbrieven en responscommunicatie
2. Folders
3. Persbericht
4. Slechtnieuwsboodschappen

Begeleiding

Feedback

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberpermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Studenten die niet aanwezig zijn tijdens de les maken de opdracht van die les sowieso alleen. 

Voor de afsluitende schrijftest in week 7 dient elke student aanwezig te zijn. 


Evaluatie: gevolgen

Het niet-afgeven van een taak of het laattijdig afgeven van een taak leidt automatisch tot een nulscore. Ook wie voor de taken per 2 niet actief heeft meegewerkt aan een opdracht, krijgt een nul.

Enkel wanneer de student gewettigd afwezig is, kan hij/zij een taak inhalen. De student dient in dat geval een origineel doktersattest op te laden én te bezorgen aan de docent en dit uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de datum van afwezigheid. Handtekening + stempel van de arts staan op het doktersattest en dixitattesten worden niet aanvaard (cfr. examenreglement). De student mailt de docent op de dag van de afwezigheid met melding van zijn/haar afwezigheid.  De student neemt ZELF contact op met de lector om een inhaalmoment te voorzien. Ongewettigde afwezigheid leidt tot een nulscore. 

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • O-Projectonderwijs
 • W- Groepsopdracht
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.