Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32MAR3220 CRM11519/1376/1920/1/23
Studiegids

32MAR3220 CRM

11519/1376/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Mensch Wendy, Snellings Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Eindcompetenties

Specialist: de student kan de diverse aspecten van het marketingbeleid plannen, organiseren, uitvoeren, controleren, analyseren en evalueren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de basisprincipes van CRM toepassen in het marketingbeleid, ook in een internationale context ALG,BG,BS
De student kan de klant inschalen in een profielmethodiek en dit gebruiken in de relatie met de klant, ook in een internationale context ALG,BG,BS
Administrator: de student beschikt over de nodige bedrijfseconomische, juridische en informaticakennis om in een marketing/bedrijfsomgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een marktomgeving.ALG,BG,BS
Communicator: de student kan informatie, idee├źn, problemen en oplossingen via de gepaste presentatietechnieken communiceren zowel aan leken als specialisten ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan op een klantgerichte wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale context ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het belang van loyale klantenrelaties inschatten en berekenen

De student kan marktsegmenten relateren aan de gevraagde CRM strategie

De student kan de diverse CRM strategieën benoemen

De student kan analytisch omgaan met big data 

De student kan big data kaderen in een gedegen marketing operatie

Leerinhouden

1. Inleiding CRM

2. Wat is CRM

3. Bouwstenen van CRM

4. Getrouwheidsprogramma en CLV

5. GDPR

6. CRM softwarepakketten

7. DATA analyse

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen80,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00Opdracht zie blackboard.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De groepsopdracht wordt ingeleverd volgens het tijdschema op Blackboard.
Deadlines moeten worden gerespecteerd.

Evaluatie: gevolgen

Niet of een laattijdig ingeleverde groepsopdracht geven een nulscore op dit onderdeel (20%) voor alle groepsleden.

Bij gewettigde afwezigheid zal een alternatieve taak worden opgegeven.

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
  Extra informatie:
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Klasgesprek
 • W- Zelfstudie
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.