Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31ACF3280 Vennootschapswetgeving11723/1376/1920/1/72
Studiegids

31ACF3280 Vennootschapswetgeving

11723/1376/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: di Nicola Kim, Loncke Elsbeth, Smets Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Op blackboard worden extra oefeningen aangeboden, die klassikaal besproken worden.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktisch vennootschapsrechtVerplicht€ 30,90
 • Auteur: A. De Graeve - J. Roodhooft - B. Windey
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: editie 2020
 • ISBN-nr: 978-90-306-9660-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
VRG Codex 2020-2021Verplicht€ 39,00
 • Auteur: Baeteman e.a.
 • Uitgever: Kluwer
 • Editie: 2020-2021 studenteneditie
 • ISBN-nr: 978-94-030-1594-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Begincompetenties

Er is geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de bedrijfseconomische begrippen en de met het beroep verbandhoudende disciplines toepassen waardoor hij/zij in een boekhoud/accountant/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS
Communicator: De student kan beroepsgerichte informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen zowel aan leken als aan specialisten, ook in een vreemde taal ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zowel schriftelijk als mondeling informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren zowel aan leken als aan specialisten, ook in een vreemde taal ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan het vennootschapsrecht situeren binnen de verschillende rechtstakken.
- De student kan de basisregels van het vennootschapsrecht uitleggen en toepassen.
- De student kan de voordelen van een vennootschap verwoorden en beschrijven;
- De student kan de verschillende vennootschapsvormen en verenigingsvormen en hun kenmerken van elkaar   onderscheiden en vergelijken en hierover een eerste advies formuleren.
- De student kan deze kennis toepassen op concrete casussen en juridische beslissingen in de ondernemingscontext   motiveren.
- De student kan door middel van casussen en praktische toepassingen statutaire clausules, verslagen en andere   formaliteiten begrijpen en interpreteren.
- De student kan eerstelijnsadviezen geven met betrekking tot de reglementering van de belangrijkste   vennootschapsvormen (oprichting, bestuur, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid,   ontbinding, ...).
- De student kan een behoorlijk advies formuleren ter oplossing van geschillen in een vennootschap.
- De student kan mondeling informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren.
- De student heeft basiskennis van de bedrijfseconomische begrippen waardoor hij/zij in een   juridische/bedrijfsomgeving kan functioneren.

Leerinhouden

- Algemene begrippen en indeling in de verschillende vennootschapsvormen

- Bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle vennootschappen in het wetboek vennootschappen

- De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: de maatschap, de tijdelijke vennootschap en de stille vennootschap

- Bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle rechtspersonen in het wetboek van vennootschappen

- De vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid: de VOF en de Comm.V.

- De vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid: de NV, de BVBA en de CVBA

- De overgang van effecten

- Het einde van de vennootschap

- De vereniging en de vzw

Begeleiding

Feedback (klassikaal en individueel) bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00De Codex mag gebruikt worden - hierin mag niet worden geschreven, ook niet op post-it's.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00De VRG- codex mag worden gebruikt. Hierin mag niet worden geschreven, ook niet op post- its.

Evaluatie: voorwaarden

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.