Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31ACF3080 Personenbelasting11724/1376/1920/1/09
Studiegids

31ACF3080 Personenbelasting

11724/1376/1920/1/09
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Thierie Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal "Inleiding PB 1 ACF" op blackboard.

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Eindcompetenties

Informatieverwerver/administrator: de student kan fiscaal/boekhoudkundige informatie verzamelen, rangschikken, archiveren, controleren, uitvoeren, beheren en verbeteren ook in een internationale context. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan voorstellen formuleren ter verbetering van foutief opgesteld/aangeleverde fiscaal/boekhoudkundige informatieALG,BG,BS
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met fiscale aangelegenheden ALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig de aangifte en aanslagberekening maken in de inkomstenbelastingALG,BG,BS
De student kan de juistheid van een aanslag in de inkomstenbelasting controleren en/of het nodig op te stellen bezwaarschrift voorbereidenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan de personenbelasting kaderen binnen de fiscaliteit.

- De student kan bepalen welke belastingplichtigen een individuele en welke een gemeenschappelijke aanslag personenbelasting krijgen en dit bespreken.

- De student kan, rekening houdend met het huwelijksquotiënt de belastbare grondslag berekenen en bespreken.

- De student kan rekening houdend met de zelf te berekenen belastingvrije som, de personenbelasting berekenen en bespreken.

- De student kan bepalen wie al dan niet persoon ten laste is.

- De student kan vak II (persoonlijke gegevens) van de aangifte invullen en bespreken.

- De student kan vak III (onroerend inkomen) van de aangifte invullen en het netto-onroerend inkomen berekenen en bespreken.

- De student kan de onroerende voorheffing berekenen. 

- De student kan de beroepsinkomsten in categorie indelen en bespreken. 

- De student kan vak IV (lonen en wedden) van de aangifte invullen en het netto beroepsinkomen berekenen en bespreken.

- De student kan voordelen van alle aard benoemen, berekenen en bespreken.

- De student kan vrijgestelde vergoedingen benoemen en bespreken.

- De student kan de fiscale voordelen van een hypothecaire lening voor een eigen woningen en een niet-eigen woning benoemen en bespreken. 

- De student kan aangifte doen van de intresten van leningen voor een niet-eigen woning en bespreken.

- De student kan bepaalde federale en gewestelijke belastingverminderingen benoemen, berekenen en bespreken.

- De student kan fiscale begrippen toelichten.

- De student kan eenvoudige adviezen tot belastingbesparing formuleren.
Leerinhouden

Inleiding

Kenmerken

Personen ten laste (vak II)

Onroerend inkomen (vak III)

Lonen en wedden (vak IV)

Begeleiding

Fiscale kerncijfers op blackboard.
Aangifteformulier op blackboard.
Oefeningen op blackboard.
Voorbeeldexamen op blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.