Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33ACF3240 Sociale wetgeving11748/1376/1920/1/49
Studiegids

33ACF3240 Sociale wetgeving

11748/1376/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Thoelen An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Bamacodex 4 Sociaal rechtVerplicht€ 32,00
 • Uitgever: Die Keure
 • Editie: 2020-2021 Studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5081-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
 • Auteur: D. Heylen - I. Verreyt
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 8ste editite - studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5764-2
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze handelen en reflecteren over het eigen handelen en dat van anderen. ALG,BG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kent de belangrijkste begrippen uit het sociaal recht.
- De student kan een wetboek hanteren en kan relevante wetgeving opzoeken.
- De student kan eenvoudige adviezen op het vlak van sociaal recht verstrekken.

Leerinhouden

1. Inleiding: overzicht van het terrein van de sociale wetgeving.

2. Arbeidsrecht:
- collectief arbeidsrecht
- individueel arbeidsrecht
- arbeidsreglementering

3. Sociale zekerheid
- werking, financiëring en structuur van de Belgische sociale zekerheid
- overzicht van de voornaamste sectoren en uitkeringen van de Belgische sociale zekerheid

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00(onbeschreven) codex mag gebruikt worden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00(onbeschreven) codex mag gebruikt worden

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.