Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1080 Sociale wetgeving12301/1376/1920/1/33
Studiegids

32BDM1080 Sociale wetgeving

12301/1376/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Liesens Mieke, Thoelen An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Bamacodex 4 Sociaal rechtVerplicht€ 32,00
 • Uitgever: Die Keure
 • Editie: 2020-2021 Studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5081-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
 • Auteur: D. Heylen - I. Verreyt
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 8ste editite - studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5764-2
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kent de belangrijkste begrippen uit het sociaal recht.
- De student kan een wetboek hanteren en kan relevante wetgeving opzoeken.
- De student kan eenvoudige adviezen op het vlak van sociaal recht verstrekken.

Leerinhouden

1. Inleidende beschouwingen: geschiedenis van het sociaal recht en globaal overzicht van de takken van het sociaal     recht.

2. Arbeidsrecht:
- beknopte schets van de voornaamste overlegorganen en bronnen in het collectief arbeidsrecht
- grondige studie van de voornaamste aspecten van individueel arbeidsrecht
- arbeidsreglementering.

3. Sociale zekerheid:
- kenmerken van de Belgische sociale zekerheid
- werking, financiëring en structuur van de Belgische sociale zekerheid
- overzicht van de voornaamste takken en uitkeringen van de Belgische sociale zekerheid
- voorwaarden om een sociale zekerheidsuitkering te krijgen. 

Begeleiding

De studenten kunnen vragen stellen tijdens en na de colleges en kunnen schriftelijk vragen per mail overmaken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00(blanco) codex mag gebruikt
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00(blanco) codex mag gebruikt

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.