Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1100 Internationale handel12303/1376/1920/1/04
Studiegids

32BDM1100 Internationale handel

12303/1376/1920/1/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Opleidingseenheid:
    • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Crals Evy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

cursus via Blackboard

rekenmachine

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

geen

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan op een constructieve wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale en interculturele context ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student moet in staat zijn om risico's in te schatten die bij internationale handel spelen.
De student moet in staat zijn om INCO-terms op een juiste manier toe te passen als onderdeel van een internationale verkoopovereenkomst.
De student moet in staat zijn om de passende betalingscondities te onderscheiden en toe te passen in de juiste situatie.
De student moet in staat zijn de nodige douaneformaliteiten toe te passen bij het vervolledigen van een internationale overeenkomst.
De student moet in staat zijn om een transportmethodiek uit te werken voor een bedrijf in een internationaal kader en dit te argumenteren.

Leerinhouden

Hoofdstuk 1: Een overzicht van internationale handel
- Wat is internationale handel
- Belang van internationale handel
- Waarom internationale handel?
- Vrijhandelspolitiek vs. Protectionisme
Hoofdstuk 2: Buitenlandse verkoop
- Tussenpersonen
- Exportstrategie en exportrisico’s
- INCOTERMS
Hoofdstuk 3: Vervoersdocumenten
- Vervoersvormen
- Zeevaartconnossement of Bill of Lading (B/L)
- Binnenvaartconnossement
- CMR-vrachtbrief (wegvervoer)
- CIM-vrachtbrief (spoorvervoer)
- Luchtvrachtbrief of Air Way Bill (AWB)
Hoofdstuk 4: Douaneformaliteiten
- Taken douane
- Soorten belastingen m.b.t. Buitenlandse handel
- Douaneformaliteiten
- Douanewaarde
- Soorten douaneverrichtingen
Hoofdstuk 5: Betalingstechnieken in internationale handel
- Internationale overschrijving
- Cheque
o Internationale zakencheque
o Bankcheque
- Wissel
- Documentair Incasso
- Documentair krediet

Hoofdstuk 6: Inleiding tot de werking van de EU
- Realisaties en ambities van de Unie
- Europese instellingen
- Werking en wetgeving

Hoofdstuk 7: Risico’s bij internationale handel
- Betalingsrisico
- Politieke risico
- Wisselkoersrisico
- Transport- en logistieke risico

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling30,00
januarischriftelijk gesloten boek examen70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De groepsopdracht moet tijdig ingeleverd worden, conform de richtlijnen die op BB staan. De studenten moeten zich inschrijven voor de opdracht conform instructies in de klas en de richtlijnen op BB.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student de richtlijnen op BB met betrekking tot de groepsopdracht (permanente evaluatie) niet opvolgt, zal dit leiden tot een nul op het onderdeel permanente evaluatie. Het niet tijdig doorgeven van het onderwerp, het niet tijdig inleveren van de opdracht en niet participeren zal telkens leiden tot een nul op het onderdeel permanente evaluatie voor alle groepsleden.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Groepsopdracht
  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.