Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1140 Inkooplogistiek en voorraadbeheer12307/1376/1920/1/43
Studiegids

32BDM1140 Inkooplogistiek en voorraadbeheer

12307/1376/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cielen Kristel, Pollaris Hanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Presentaties en extra leermateriaal aangeboden via Blackboard /internet.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Inkoop in Strategisch Perspectief : Shoppen voor professionals NIET VERPLICHTVerplicht€ 52,00
 • Auteur: A. J. van Weele
 • Uitgever: Vakmedianet
 • Editie: 7 DE
 • ISBN-nr: 978-94-621-5518-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Opmerking: Zeker een meerwaarde.

Contacturen

Hoorcollege48,00 uren

Begincompetenties

Notie hebben van de basisbegrippen van logistiek en warehouse concepten

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan vakkennis op inkoopgebied en voorraadbeheer toepassen in bedrijfscontextuele situaties.

De student kan voor een probleemstelling op inkoopgebied uit de bedrijfscontext op een zelfstandige, verantwoorde, discrete en betrouwbare manier de situatie analyseren en interpreteren.

De student kan aansluitend adviezen formuleren en voorstellen uitwerken ter implementatie.

De student kan een marktstudie uitvoeren.

Leerinhouden

1. Belang van de goederenstroombesturing
2. Betekenis van de inkoopfunctie en inkoopprocessen
3. Kwaliteitssystemen en kwaliteitsborging
4. Leveranciersmanagement en -beoordeling (vendor-rating) 
5. Outsourcingconcepten
6. Voorraadbeheer
7. Documentenstroom
8. Het industriële inkoopproces 
9. Prijsnegotiaties en onderhandelen
10. Marktstudie uitvoeren

Begeleiding

Elke student kan steeds vragen stellen aan de lector ter verdieping of extra toelichting.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen80,00
junigroepsopdracht met individuele beoordeling20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Het groepswerk telt niet meer mee in tweede zittijd

Evaluatie: voorwaarden

In semester 2 worden er groepswerken gemaakt en gepresenteerd. Deze groepswerken tellen mee voor 20% van de punten.

Voorwaarden groepswerk:

De student dient elke afwezigheid tijdens het groepswerk te wettigen. Tijdens de presentaties van de groepswerken is iedereen gedurende de gehele sessie aanwezig. De groepswerken worden immers beoordeeld. 

Individuele scores kunnen toegekend worden op basis van inbreng en professionalisme. 

Evaluatie: gevolgen

Indien een student die moet presenteren op het moment van de presentatie gewettigd afwezig is, wordt met de docent een alternatieve (deel)opdracht afgesproken. De andere groepsleden presenteren wel.

Indien een student die moet presenteren op het moment van de presentatie ongewettigd afwezig is, komt die student niet in aanmerking voor een cijfer op het groepswerk.

Een student die niet moet presenteren en ongewettigd afwezig is, zal een puntensanctie krijgen van 2 punten per ongewettigde afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.