Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1150 MIS12308/1376/1920/1/77
Studiegids

32BDM1150 MIS

12308/1376/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Pollaris Hanne, Swinnen Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld op blackboard

Power BI werkt enkel op een Windows omgeving en wordt niet ondersteund door iOS. De student dient er voor te zorgen dat ze een werkende versie van Power BI voor handen hebben.

Contacturen

Hoorcollege48,00 uren

Begincompetenties

De student kan vlot met Excel werken: 

- Grafieken maken en interpreteren op basis van een gegevensset

- Draaitabellen maken en interpreteren

- Basisformules opstellen: wiskundige, statistische, logische, zoek- en tijdsfunctiesHet is dus aan te raden dat het opleidingsonderdeel 'Digital Skills' met succes voltooid werd. 

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan alle administratieve taken die verband houden met de onderneming plannen, uitvoeren, controleren, evalueren, bijsturen en delegeren indien nodig ALG,BG,BS
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een bedrijfsomgeving ALG,BG,BS
De student kan op een constructieve wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale en interculturele context ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan oplossingsgericht en innovatief handelen, en toon ondernemingszin. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De studenten kunnen:

- de concepten en systemen gerelateerd aan MIS uitleggen

- voorbeelden geven van de verschillende concepten en systemen gerelateerd aan MIS

- de voor-en nadelen van de verschillende concepten en systemen gerelateerd aan MIS formuleren

- de doelstellingen van de verschillende concepten en systemen gerelateerd aan MIS formuleren

- een tool gebruiken om een project te managen op een consequente manier

- op een goede manier samenwerken in groep

- uitgebreide tools in Excel toepassen om beslissingen te ondersteunen (wat-als-analyses)

- uitleggen waarvoor Power BI gebruikt kan worden

- gegevens importeren in Power BI

- een gegevensmodel opstellen en op een correcte manier relaties leggen tussen tabellen

- DAX-formules gebruiken om berekende kolommen en metingen te maken om zo het gegevensmodel klaar te maken voor een dashboard te creëren

- gegevens op een correcte manier visualiseren in een grafiek of een (draai)tabel

- de juiste grafiek/(draai)tabel selecteren om bepaalde gegevens te visualiseren

- een dashboard creëren in Power BI 

- slicers toevoegen aan een dashboard zodat er gefilterd kan worden

- een dashboard op een correcte manier interpreteren en de juiste conclusies trekken


Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

THEORIE
De studenten krijgen een overzicht van een aantal interessante informatiesystemen en gerelateerde concepten die gebruikt kunnen worden om de bedrijfsvoering te ondersteunen, o.a.:
- Enterprise resource planning
- Customer relationship management
- Projectmanagement (Trello)
- Database management
- Business intelligence (data-analyse en big data)
- E-commerce en e-business met een link naar web en social media analytics
- Ethiek en GDPR-wetgeving


PRAKTIJK
De studenten leren een informatiesysteem kennen aan de hand van de tool ‘PowerBI’. Power BI is een tool om dashboards te creëren op basis van een dataset.
- Gegevens importeren via Power Query
- Een gegevensmodel opstellen
- DAX-formules gebruiken
- Visualisaties/ dashboards creëren

Om het project te managen wordt er een tool ‘Trello’ aangereikt.

Begeleiding

Zelftoetsen en extra oefeningen (op Blackboard)

Feedback bij leervorderingen tijdens de les

Begeleiding project tijdens de projecturen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling30,00
junischriftelijk gesloten boek examen30,00
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)30,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen30,00
aug/septindividuele opdracht40,00
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)30,00

Evaluatie: voorwaarden

Power BI werkt enkel op een Windows omgeving en wordt niet ondersteund door iOS. De student dient er voor te zorgen dat ze een werkende versie van Power BI voor handen hebben.


Eerste zit
De groepsopdracht telt voor 40% mee in totaal. Dit zal bestaan uit 30% groepsbeoordeling en 10% individuele beoordeling (waaronder de peer-to-peer evaluatie).  Verdere instructies zullen op Blackboard geplaatst worden.
De groep dient de opdrachten tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op evaluatiemomenten van de groepsopdracht/individuele opdracht. Deze momenten zullen meegedeeld worden op Blackboard. Het examen bestaat uit 2 delen:

- een open boek examen met laptop voor het onderdeel Power BI (30%)

- een gesloten boek examen zonder laptop (30%)


De student moet zowel op de groepsopdracht in zijn geheel als op het onderdeel examen minstens 30 % behalen om te kunnen slagen in eerste zittijd voor het totale opleidingsonderdeel.

Bijkomende voorwaarde om deel te mogen nemen aan het examen: De student moet minimum 75% van de zelftoetsen  op Blackboard maken voor de afgesproken deadlines. 

 

Tweede zit
- Een individuele opdracht (40%)

- een open boek examen met laptop voor het onderdeel Power BI (30%)

- een gesloten boek examen zonder laptop (30%)De regels voor de opdrachten zullen via Blackboard gecommuniceerd worden.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht (binnen de groepsopdracht), ontvangt de student en/of groep 0 voor dit onderdeel.

Indien de student in eerste zittijd niet minimaal 30 % behaalt op één van beide onderdelen, groepsopdracht of examen,
krijgt hij een 0 op dit opleidingsonderdeel en moet dit opleidingsonderdeel hernomen worden in tweede zittijd.

Indien de student geen 75% van de zelftoetsen heeft gemaakt, mag hij niet deelnemen aan het examen. 

Ongewettigde afwezigheden op de evaluatiemomenten van de groepsopdracht/individuele opdracht leiden tot een nulscore op dit onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Blended learning
 • W- Groepsopdracht
 • W- Portfolio
 • W- Presentatie
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.