Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BDM1160 Supply chain management12523/1376/1920/1/15
Studiegids

31BDM1160 Supply chain management

12523/1376/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Wilmots Brenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Powerpointpresentaties beschikbaar op blackboard.

Aanvullend cursusmateriaal en oefeningen beschikbaar op blackboard. 

Eventuele gastcolleges zijn verplichte leerstof.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Van logistieke flow tot supply chainVerplicht€ 29,50
 • Uitgever: Owl Press
 • ISBN-nr: 978-90-893-1999-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege48,00 uren

Begincompetenties

Geen

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het ontstaan en de relevantie van het vakgebied 'logistiek' uitleggen. 

De student heeft voldoende basiskennis m.b.t. de logistiek begrippen om in de logistieke vakgebieden uiteenzettingen te volgen.

De student kan de invloed van logistieke handelingen op een financieel- en een businessplan evalueren en waar nodig adviseren. 

De student kan het begrip klant-order-ontkoppelpunt (KOOP) beschrijven en het KOOP voor een product bepalen. 

De student kan het voorraadverloop van artikelen in een onderneming analyseren en in kaart brengen. De student kent de formule van Camp en kan met gebruik van deze formule de ideale bestelhoeveelheid en seriegrootte berekenen, evalueren en bijsturen waar nodig.

De student kan een stuklijst lezen, analyseren en interpreteren en bepalen welke onderdelen geproduceerd en welke onderdelen verworven dienen te worden en kan vertrekkend vanuit een stuklijst en productgegevens een eenvoudige MRP opstellen.

De student kan de distributieketen van een onderneming in kaart brengen en kritisch evalueren. De student kan keuzes met betrekking tot distributielogistiek onderbouwen.  

De student kan met gebruik van een aantal instrumenten zoals Kortste pad methode, Travelling Salesman en de Methode van Vogel, een routing uitwerken.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

- Logistieke deeltrajecten

- Logistieke concepten en grondvorm

- Processen en procesmanagement

- Return on Investment

- KOOP - Klantorderontkoppelpunt

- Voorraadbeheer

- Inkooplogistiek

- Productielogistiek 

- Distributielogistiek

- Retourlogistiek

- Ketenlogistiek

- Besturingssystemen

- Logistiek & E-commerce

Begeleiding

Elke student kan steeds vragen stellen aan de lector ter verdieping of extra toelichting.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Geen

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.