Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1010 Verzekeringen12525/1376/1920/1/83
Studiegids

32BDM1010 Verzekeringen

12525/1376/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Caelen Stéphanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Presentaties en werkmateriaal via BB

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktisch verzekeringsrechtVerplicht€ 28,20
 • Auteur: M. De Graeve - M. Gyselaers
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-90-306-9238-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege35,00 uren

Begincompetenties

Kennis inleiding tot het recht (verbintenissen)

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan alle administratieve taken die verband houden met de onderneming plannen, uitvoeren, controleren, evalueren, bijsturen en delegeren indien nodig ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de algemene regels van de Belgische wetgeving die van toepassing zijn op alle verzekeringsovereenkomsten formuleren en interpreteren.
De student kan de verschillende takken in het verzekeringsrecht onderscheiden.
De student kan de rechten en plichten van de betrokken partijen in een verzekeringsovereenkomst identificeren en uitleggen.
De student kan een beeld schetsen van de basisregels van de controlewetgeving.
De student kan de verschillende vormen van verzekeringsbemiddeling onderscheiden en de voorwaarden voor toelating tot, en de uitoefening van, deze activiteiten formuleren.
De student kan voor eenvoudige toepassingen een oplossing formuleren.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:


DEEL 1. De verzekeringswereld - de verzekeringstechniek
DEEL 2. De juridische basis - wetgeving inzake verzekeringen
DEEL 3. De landverzekeringsovereenkomst
DEEL 4. Toepassingen en cases

Begeleiding

Oefeningen tijdens de lessen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00Gebruik wetboek (blauwe papieren in cursus is toegelaten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Gebruik wetboek (blauwe papieren in cursus is toegelaten)

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Leertaak
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.