Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1060 Applied market research SME's12527/1376/1920/1/54
Studiegids

32BDM1060 Applied market research SME's

12527/1376/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Jans Christof, Raedts Hermien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan wetenschappelijke en contextgebonden informatie verzamelen, analyseren, interpreteren en analyseren, en kan hierover professioneel rapporteren en aanbevelingen formuleren, en toont hierbij een kritische onderzoekende houding ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een marktsegmentatie doorvoeren voor een KMO.

De student kan gepaste onderzoekstechnieken gebruiken bij het introduceren van een nieuw product bij een KMO.

De student kan een prijsonderzoek doorvoeren voor een KMO.
De student kan communicatie-onderzoek doen voor een KMO.
De student kan de basistechnieken van Customer Relationship Management beschrijven en toepassen voor een KMO.

Leerinhouden

1. Introduction to market research and methods
 • Types of market research
 • When to use market research in a SME
 • Research plan
 • Definition of the problem
2. Desk research
 • Internal and external data within a SME
 • Quantitative research
3. Applications for SME and research methods
 • Market segmentation
 • New products
 • Pricing decisions
 • Communication research (incl social media)
 • Customer Relationship Management (CRM) for SME
 • Customer satisfaction measurements

Begeleiding

De lector kan taaladvies verlenen indien gewenst.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
januaripermanente evaluatie60,00Instructies op BB
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient elke afwezigheid te wettigen en dient opdrachten tijdig in te leveren volgens de richtlijnen bepaald op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid wordt in onderling overleg een vervangopdracht voorzien.
Bij ongewettigde afwezigheid en/of het niet tijdig indienen van een opdracht krijgt de student 0/20 voor dit onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.