Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BDM1130 Conversation management12531/1376/1920/1/93
Studiegids

32BDM1130 Conversation management

12531/1376/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Storms Guy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

'De Conversation Company' van Steven Van Belleghem (UITGEVER: LannooCampus: 14/02/2012, DRUK: 11, EAN 978908151633)

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

De Conversation Company van Steven Van Belleghem (Lannoo Campus, 2012)

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Begincompetenties

Er zijn geen specifieke begincompetenties noodzakelijk voor dit vak.

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan alle administratieve taken die verband houden met de onderneming plannen, uitvoeren, controleren, evalueren, bijsturen en delegeren indien nodig ALG,BG,BS
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen om optimaal te functioneren in een bedrijfsomgeving ALG,BG,BS
De student kan op een constructieve wijze samenwerken met interne en externe doelgroepen, ook in een internationale en interculturele context ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan leidinggeven en motiveren ALG,BG,BS
De student kan klant- en servicegericht handelen, en bouwt zelfstandig netwerken uit en contacten op met verschillende stakeholders. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
De student kan oplossingsgericht en innovatief handelen, en toon ondernemingszin. ALG,BG,BS
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen professionele ontwikkeling en volgt zelfstandig (internationale en interculturele) tendensen en integreert deze nieuwe inzichten. ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student moet in staat zijn de bouwstenen, cultuur, mensen en sociale media, die de basis vormen voor een succesrijke 'conversation company' toe te passen in een onderneming.

 • De student moet kennis hebben van het conversatie model op basis van de 4 C's:  Customer experience, Conversatie, Content en Collaboratie.

 • De student moet in staat zijn zelfstandig een periodieke content kalender op te stellen en deze te importeren in een 'social media monitoring' systeem.

 • De student moet in staat zijn de resultaten van de conversaties met de diverse doelgroepen via de diverse communicatiekanalen te interpreteren en er via dashboards over te rapporteren.

 • De student moet kennis hebben van 'Customer Experience Management Software'. Tools die een onderneming kan inzetten ter optimalisering van haar customer experience en service niveau.  Zoals het online en offline beheer van klachten, het snel en adequaat inspelen op reacties en gebeurtenissen in het social media landschap.

Leerinhouden

Conversation management:

 Een wereld vol tegenstellingen
1. Uw bedrijf heeft onderbenut conversatiepotentieel
2. Uw bedrijf zit vol paradoxen

De Conversation Company: cultuur, mensen en sociale media
3. De Conversation Company
4. Bedrijfscultuur is het hart van de Conversation Company
5. Mensen zijn uw belangrijkste conversatiebron
6. Sociale media zijn de ideale partner van de Conversation Company

Vier c's om de Conversation Company te managen
7. Customer experience, conversatie, content en collaboratie
8. Customer experience
9. Conversatie
10. Content
11. Collaboratie

Word Conversation Company in drie stappen
12. Integreer klantgericht denken en sociale media in drie stappen
13. Stap 1: opbouwen van kennis en een noodzakelijk kader
14. Stap 2: kiezen en uitvoeren van pilotprojecten
15. Stap 3: de weg naar volledige integratie en hefboomeffecten

Observeren, faciliteren en participeren.

 • Monitoring & managing van content en conversaties.
 • Vier hoofd content strategieën
 • Van strategie naar resultaat

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen80,00
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00De studenten leveren een schriftelijk eindrapport af waaruit moet blijken of ze de vooraf gestelde KPI's hebben bereikt. Uit het rapport moet blijken de ze de juiste tools hebben ingezet en deze op een correcte manier hebben gehanteerd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Punten voor het groepswerk vervallen voor de tweede examenkans

Evaluatie: voorwaarden

Inleveren groepswerk:  

VOORWAARDEN
De leden van de groep dienen het werkstuk uit te printen en tijdig in te leveren op de afgesproken datum die u terugvindt op Blackboard.


Evaluatie: gevolgen

Inleveren groepswerk:

GEVOLGEN
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de volledige groep voor dit examendeel een 0!

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht
  Extra informatie: De studenten worden in kleine groepen verdeeld en krijgen de opdracht om een fanpagina op een van de sociale media naar eigen keuze op te starten. Doelstelling: kennis maken met planning en monitoring software voor sociale media. Leren hoe men efficiƫnt content kan posten op SM. Leren hoe content te monitoren en op te volgen. Stellen van KPI's en toetsen van de resultaten.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.