Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4040 Tendenzen in de accountancy12573/1376/1920/1/66
Studiegids

32ACF4040 Tendenzen in de accountancy

12573/1376/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Houben Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard

Toegang tot MonKey databank: recente wijzigingen inzake accounting/fiscaliteit op eigen initiatief opvolgen. 

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Begincompetenties

Grondige kennis van accounting 1 en 2

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creƫrenALG,BG,BS
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met boekhoudkundige aangelegenheden. ALG,BG,BS
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met fiscale aangelegenheden ALG,BG,BS
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met management accounting aangelegenheden ALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toepassen in het kader van een fiscaal/boekhoudkundige opdracht.ALG,BG,BS
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan: 

- diverse accounting en fiscale problematieken analyseren en hierover een gefundeerde mening vormen

- op een onderbouwde manier oplossingen zoeken voor bepaalde accounting en fiscale vraagstukken

- gebruik maken van wetenschappelijke databanken (o.a. MonKey)

- tendenzen binnen accounting en fiscaliteit opvolgen, interpreteren en toepassen (o.a. OCR factuur scanning, gebruik van rapporteringstools, cloud toepassingen)

- een gefundeerde schets maken van de deontologie en de regels omtrent anti-witwas, die betrekking hebben op het beroep van een accountant

- kritisch voormelde informatie verzamelen, ordenen, samenvatten en presenteren. 

Leerinhouden

- bijwonen van gastcolleges, gegeven door professionals uit het werkveld, aangaande recent gewijzigde accounting/fiscale thema's

- kunnen interpreteren en kunnen toepassen van de informatie uit de gastcolleges 

- presentaties kunnen geven aangaande tendenzen binnen accounting.  

- Cases/workshops : accounting/fiscale vraagstukken oplossen door het gebruik van de laatste nieuwe trends binnen accounting. Eventueel in samenwerking met externe professionals

Begeleiding

Begeleiding door externe professionals bij gastcolleges/bedrijfsbezoeken

Feedback bij opdrachten

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling100,00Presentaties van behandelde onderwerpen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00Presentaties van behandelde onderwerpen

Evaluatie: voorwaarden

Studenten dienen aanwezig te zijn tijdens alle lestijden, alle gastcolleges én alle presentatiemomenten.

Evaluatie: gevolgen

Indien de instructies op BB niet gevolgd worden kan dit leiden tot een 0-score voor dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.