Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32ACF4050 Interne controle12574/1376/1920/1/03
Studiegids

32ACF4050 Interne controle

12574/1376/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Vermeeren Jonathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Interne controle in de praktijkVerplicht€ 35,50
 • Auteur: G. Beerten - T. Van Loocke
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: 4de editie
 • ISBN-nr: 978-90-455-5524-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende taken en rollen binnen een onderneming. ALG,BG,BS
De student kan actief de verschillende actoren ondersteunen bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie ALG,BG,BS
De student kan adviezen formuleren met betrekking tot bedrijfsgerelateerde informatie. ALG,BG,BS
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met management accounting aangelegenheden ALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de bedrijfseconomische begrippen en de met het beroep verbandhoudende disciplines toepassen waardoor hij/zij in een boekhoud/accountant/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan voorstellen doen van mogelijk toe te passen interne controlemaatregelen, ter voorkoming, resp. ter ontdekking van foutieve resp. onverantwoorde boekingen in het kader van aankopen, resp. verkopen.

- De student kan uitspraken doen over de juistheid/tijdigheid van bepaalde inventarisboekingen.

- De student kan voorstellen doen aangaande toe te passen controlemiddelen om de juistheid van bepaalde inventarisverrichtingen te verantwoorden, resp. de juistheid van bepaalde inventarisboekingen te controleren.

- De student kan verschillen tussen de boekhoudkundige en de btw-omzet ontdekken en verantwoorden.

Leerinhouden

1. Algemene situering
2. Controlemaatregelen
3. Interne audit en auditcomité
4. Tools voor interne audit
5. Interne controle binnen de organisatie
6. Bespreking van de interne controle van enkele bedrijfscycli
7. Fraude

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.