Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33ACF4030 Consolidatie en IFRS-regelgeving12576/1376/1920/1/71
Studiegids

33ACF4030 Consolidatie en IFRS-regelgeving

12576/1376/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accountancy-fiscaliteit Xlarge binnen accountancy-fiscaliteit
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Vrancken Odette
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Handboek boekhouden : ConsolidatieVerplicht€ 45,00
 • Auteur: E. De Lembre, S. Podevijn
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: studenteneditie
 • ISBN-nr: 978-10-901-2135-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

Bedrijfsmanagement eindcompetenties ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Advies/informatieverstrekker: de student kan de nodige beroepsgerichte adviezen verlenen en formuleren, rekening houdend met de diversiteit van de betrokkenen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan problemen analyseren en adviezen verstrekken die verband houden met boekhoudkundige aangelegenheden. ALG,BG,BS
Boekhouder/specialist: de student beschikt over de nodige vakinhoudelijke competenties (kennis, vaardigheden) om in een boekhoud/accountant omgeving te functioneren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de bedrijfseconomische begrippen en de met het beroep verbandhoudende disciplines toepassen waardoor hij/zij in een boekhoud/accountant/bedrijfsomgeving kan functioneren.ALG,BG,BS
De student heeft basiskennis in de juridische wetgeving/beroepsethiek zodat hij/zij juridische ondersteuning kan geven en ethisch kan handelenALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan een duidelijke omschrijving geven van enkele basisbegrippen uit het consolidatiejargon en hierbij de beroepsgerichte wetgeving toepassen.
- De student kan bepalen wanneer een geconsolideerde jaarrekening opgesteld moet worden.
- De student kan een consolidatiekring afbakenen.
- De student kan bepalen wanneer integrale consolidatie, evenredige consolidatie en vermogensmutatie moeten toegepast worden.
- De student kan de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de vermogensmutatie toepassen.
- De student kan de consolidatieboekingen die voortvloeien uit de toepassing van de consolidatiemethodes uitvoeren.

 

Leerinhouden

- Definitie van het begrip 'geconsolideerde jaarrekening', rekening houdend met de Belgische en internationale rapporteringsstandaarden.
- Analyse van groepsstructuren.
- Toepassing van de verschillende consolidatiemethodes.
- Basisbeginselen van IFRS.

Begeleiding

Er is een voorbeeldexamen beschikbaar op Blackboard.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Evaluatie: gevolgen


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.