Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMO3003 Machineonderdelen8736/1380/1920/1/45
Studiegids

12EMO3003 Machineonderdelen

8736/1380/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Installatietechnicus/Onderhouds- en storingstechnieker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Deckers Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Literatuur
Roloff/Matek, Machineonderdelen, Academic service
Aanvullende informatie over machineonderdelen.

Literatuur
Machineonderdelen, constructie-elementen voor de aandrijftechniek, Stam techniek
Aanvullende informatie over machineonderdelen.

Literatuur
SKF (1997), Handboek voor lagers, SKF
Aanvullende informatie over wentellagers.

Literatuur
J. de Beer, Methodisch ontwerpen, Academic Service
Aanvullende informatie over het methodisch ontwerpen van machines.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
MachineonderdelenVerplicht
 • Auteur: K. Deckers
 • Uitgever: PXL
 • ISBN-nr: 222-02-000-0071-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Kennisoverdracht21,00 uren
Zelfstudie105,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student de opleidingsonderdelen Wiskunde en Mechanica in het eerste jaar gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 De student kan mechanische onderdelen in systemen in eigen woorden verklaren en kritisch beoordelen.

 De student kan een technisch gefundeerde keuze maken uit beschikbare componenten voor een bepaalde toepassing.

Leerinhouden

In deze cursus wordt van de belangrijkste machineonderdelen de functie en de werking besproken en berekend op sterkte. De cursus is zo opgebouwd dat de studenten stapsgewijs de meeste machineonderdelen leren kennen. De theorie wordt telkens ondersteund met voorbeelden en oefeningen. Uiteindelijk moeten de studenten in staat zijn om een eenvoudige machine te ontwerpen en al zijn machineonderdelen te berekenen. Verder worden de studenten continu geconfronteerd met de nodige normen en machinerichtlijnen.

De volgende onderdelen komen aan bod:
- Normering en ontwerpeisen
- Toleranties en passingen
- Sterkte en toelaatbare spanningen
- Roterende overbrenging
- Koppelingen en remmen
- Wentellagers en lagering
- Tandwielen en tandwieloverbrenging
- Riemoverbrenging
- Kettingoverbrenging
- Schroefverbindingen
- Lasverbindingen
- Soldeerverbindingen
- Lijmverbindingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen40,00Theorie
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Oefeningen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00Theorie
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Oefeningen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodevaardigheidstoets10,00Uitgebreide oefening van het eerste deel van de cursus.

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en onderwijsactiviteiten met verplichte aanwezigheid.
De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit. Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met
het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk
weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).

Evaluatie: gevolgen

AFWEZIGHEID BIJ VERPLICHTE LEERACTIVITEITEN:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
AFWEZIGHEID BIJ EXAMENS:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
  Extra informatie: De theoretische achtergrond wordt overgedragen in een activerend hoorcollege (afgewisseld met de oefenzittingen)
 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: De student heeft de mogelijkheid oefeningen als zelfstudie uit te voeren om zo zijn kennis en kunde van machineonderdelen onder de knie te krijgen. Deze oefeningen zijn ten zeerste aangeraden voor het succesvol beëindigen van dit opleidingsonderdeel.
 • W- Begeleidingssessie
  Extra informatie: De student kan individueel of in groep oefeningen maken waarvan de theoretische achtergrond in het hoorcollege aan bod kwam. Deze oefeningen zijn steeds onder begeleiding van de docent.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 11EMA1040 Mechanica 1 EN eerder ingeschreven voor 11EMA1050 Mechanica 2 EN eerder ingeschreven voor 11EMA1023 Rekentechnieken 1 EN eerder ingeschreven voor 11EMA1024 Rekentechnieken 2.