Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMA1100 Technical languages9875/1380/1920/1/68
Studiegids

12EMA1100 Technical languages

9875/1380/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Dierickx Hannelore
Onderwijstalen: Duits, Frans
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Het studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Technical languageVerplicht
  • Auteur: H. Dierickx
  • Uitgever: PXL
  • Medium: Papier
  • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Zelfstudie40,00 uren

Begincompetenties

geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties

Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM communiceert doeltreffend over elektromechanische producten en ontwerpen in een internationale context in het Engels en Duits.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Duits:
De student kan eenvoudige Duitse zinnen produceren rekening houdend met de uitspraakregels.
De student kan zichzelf voorstellen in correct Duits.
De student kan iemand anders voorstellen in een bedrijfscontext en in correct Duits.
De student kan in correct Duits een eenvoudige dialoog voeren over verschillende thema's binnen een bedrijfscontext.
De student kan een rollenspel voeren in een technische context.
De student kan een eenvoudige tekst in het Duits begrijpend lezen.
De student beheerst een technische basiswoordenschat.  
De student beheerst een algemene basiswoordenschat
De student kan in mondelinge communicatie in het Duits gebruik maken van het gepaste taalniveau (formeel, informeel)
De student kan een eenvoudige presentatie geven in het Duits

Leerinhouden

Duits:
Basisvaardigheden technisch Duits worden aangereikt met nadruk op spreekvaardigheid (jezelf voorstellen, spreken over je opleiding, dialoog in bedrijfscontext, presentatie geven...).  De lessen worden in kleine groepen georganiseerd zodat iedereen de mogelijkheid heeft om veel te oefenen tijdens de les.  

Begeleiding

Duits: 

- Aanvullend materiaal beschikbaar via blackboard

De lector kan taaladvies geven indien gewenst

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen80,00
Buiten de examenperiodepresentatie20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpresentatie20,00
aug/septmondeling gesloten boek examen80,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit* met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit kan niet meer slagen op dit opleidingsonderdeel.
Een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), kan door de lector geweigerd worden voor de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:

Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.  

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.