Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EMO3003 CAD and reverse engineering9533/1380/1920/1/80
Studiegids

13EMO3003 CAD and reverse engineering

9533/1380/1920/1/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Technicus
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coƶrdinator: Camps Andy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Software (gratis beschikbaar voor studenten)
SolidWorks Educational (via license server in school)
Meshmixer
Slicer for Fusion
Open SCAD
Diverse native software tools voor de 3D-scanners in het labo

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handboek
ISBN 90 401 03410
Werktuigkundig tekenen vboor het hoger Technisch Onderwijs. Educatieve partners Nederland. Stam Techniek.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving77,00 uren
Zelfstudie125,00 uren

Begincompetenties

De student moet vertrouwt zijn de basisregels van Technisch Tekenen en beschikken over ruimtelijk inzicht. De student moet over de basiskennis van CAD en 3D-tekenen met een solid modeller beschikken.

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel 'Technisch tekenen deel Mechanisch tekenen' of Mechanisch Tekenen gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM werkt op een duurzame en kwaliteitsvolle manier in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een grote samenstelling snel tekenen door gebruik te maken van slimme onderdelen (die zelf gemaakt werden of die beschikbaar zijn in bibliotheken).
De student kan een 3D-scan maken en deze verwerken via reverse engineering tot een resultaat dat bruikbaar is in een 3D-CAD pakket.
De student kan een eenvoudige eindige elementen analyse maken van een praktisch probleem (krachten, stromingen). Hij kan hierbij de parameters in de 3D-samenstelling correct instellen en de resultaten van de analyse beoordelen.
De student kan een eenvoudige duurzaamheidsanalyse uitvoeren in een 3D modeller en kan de impact van ontwerpkeuzes uitleggen.

Leerinhouden

In het onderdeel CAD wordt voortgebouwd op de kennis van 3D modelling.
De student leert met gratis mogelijkheden real life objecten om te zetten naar 3D-bestanden (3D-scanning). Deze scanresultaten worden verder hersteld en samengevoegd tot een resultaat dat bruikbaar is in een 3D-pakket (reverse engineering).
De student leert verder de basis van eindige elementen analyse van een onderdeel. Hierin leer hij de randparameters instellen en kan hij de resultaten interpreteren.
Tot slot leert de student de impact van ontwerpkeuzes op de duurzaamheid van een ontwerp.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de labo's en bij individuele opvolging van de zelfstudie-opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarivaardigheidstoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 3 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Practicum
  Extra informatie: Scannen van objecten
 • W- Demonstratie
  Extra informatie: Demonstraties CAD, scannen, reverse engineering, eindige elementen analyse en duurzaamheidsanalyse

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.