Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EMO3040 Industrial automation12499/1380/1920/1/44
Studiegids

13EMO3040 Industrial automation

12499/1380/1920/1/44
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Installatietechnicus/Onderhouds- en storingstechnieker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vanheusden Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op de digitale leeromgeving.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
TIA Portal Step7Verplicht
 • Uitgever: fabrikant Siemens
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst
TwinCAT 3Verplicht
 • Uitgever: fabrilant Beckhoff
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Zelfstudie85,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student de competenties van opleidingsonderdelen Automatisering 1 en Automatisering 2 verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan zelfstandig een automatiseringsprobleem analyseren in een complex elektromechanisch project en ontwerpt hiervoor een technisch onderbouwde oplossing.

Leerinhouden

De leeractiviteit bestaat uit labo opdrachten die elk gekoppeld zijn aan een praktische opstelling aanwezig in het labo. Tijdens de labozittingen kunnen de studenten individueel of in groep deze opdrachten uitvoeren. Als zelfstudie wordt er verwacht de nodige voorbereidingen te treffen specifiek vermeld bij elke opdracht.

Elke opdracht behandelt een specifiek item welk kadert binnen industriële automatisering zoals de verschillende communicatieprotocollen en bussytemen die gangbaar zijn, het aansturen van motoren (3f-ASM, stappen- en servomotoren) alsook de integratie van veiligheid in een systeem aan de hand van veligheidssensoren, veiligheidsrelais of veiligheidsPLC.

De nadruk ligt niet zozeer op het programmeren maar wel op de holistische aanpak en de oplossingsstrategie.

Begeleiding

Wekelijkse feedback op de labo opdrachten tijdens de labozittingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via de digitale leeromgeving).

Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via de digitale leeromgeving. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Veiligheid:
Iedere student dient alle veiligheidsvoorschriften te volgen en het laboreglement/LMRA te ondertekenen.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.

Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via de digitale leeromgeving)

Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig
ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.

Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: De beschikbare software stelt de student in staat om ook buiten de onderwijsinstelling aan bepaalde oefeningen te werken. Dit wordt ten zeerste aangeraden voor het succesvol beƫindigen van het opleidingsonderdeel.
 • W- Practicum
  Extra informatie: In een labo omgeving worden de studenten geconfronteerd met praktische opstellingen waar een automatiseringsprobleem aan gekoppeld is.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.