Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
21ERG1120 Bewegingsanalyse B8661/1381/1920/1/10
Studiegids

21ERG1120 Bewegingsanalyse B

8661/1381/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Kernblok
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Coolen Mark, Gielkens Hildegarde, Oosterbosch Els, Seyler Tony
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 3 + Blok 4

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Praktijkkledij:

Heren: korte broek

Dames: korte broek en mouwloos shirt

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Sesam atlas van de anatomie : deel 1 - bewegingsapparaatVerplicht€ 44,50
 • Auteur: W. Platzer
 • Uitgever: Thieme Meulenhoff
 • ISBN-nr: 978-90-069-5198-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege3,00 uren
Practicum24,00 uren

Eindcompetenties

De ergotherapeut ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig.ALG,BG,BS
De student redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek (eventueel gesplitst).ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Kritische ingesteldheid ALG
Veiligheid- en milieubewustheid ALG
Inzet en betrokkenheid ALG
Discipline ALG
CommunicatieALG
Non-verbale communicatieALG

Doelstellingen

De student kan:
De wetenschappelijke termen mbt het bewegingsapparaat analyseren naar betekenis.
Botuitsteeksels, pezen en spieren met inbegrip van oorsprong en aanhechting op het menselijk lichaam aanduiden en benoemen met hun wetenschappelijke naam.
Spieren en spiergroepen benoemen naar ligging en functie.
Kenmerken van de bewegingen in verschillende gewrichten formuleren met de correcte wetenschappelijke terminologie.
Gebruik maken van aangepaste meetinstrumenten voor het meten van belangrijke functie mbt beweging: o.a. bewegingsamplitudo van gewrichten, spierkracht, bloeddruk, hartslag, ademhaling.

De relatie uitleggen tussen (de ontwikkeling/ de afname van) sensorische integratie en de kwaliteit van het bewegen.
Meetresultaten gebruiken ter verantwoording van de kwaliteit van de beweging en/of handeling.

Leerinhouden

Osteologie, syndesmologie en myologie van bovenste lidmaat.
Goniometrie, Spierkrachtmeting van alle gewrichten.
Basale cardio-respiratoire metingen.
Bewegings- en handelingsanalyses vnl gericht op romp en bovenste ledematen. Basisprincipes trainingsschema.
Goniometrie, spierkrachtmeting, cardio-respiratoire functies mbt het bewegen en/of handelen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Instructiefilmpjes op BB.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4vaardigheidstoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdvaardigheidstoets100,00

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  Extra informatie: Aan de hand van duidelijk afgebakende opdrachten/taken verwerven en verwerken studenten de leerinhouden. Het gaat hier niet noodzakelijk om realistische of praktijkopdrachten.
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.