Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLO1030 Ontwikkelingspsychologie9703/1385/1920/1/05
Studiegids

61LLO1030 Ontwikkelingspsychologie

9703/1385/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Onderwijskundige en pedagogische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Grosemans Melissa
Andere docenten: Koziel Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal en opdrachten zullen worden aangeboden via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Groot worden, de ontwikkeling van baby tot adolescent.Verplicht€ 27,99
 • Auteur: K. Struyven, e.a.
 • Uitgever: Lannoo
 • ISBN-nr: 978-90-209-8357-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk6,00 uren
Begeleide kennisverwerving24,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS

Doelstellingen

COACH:

De student kan:

- de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder het lagere schoolkind, in alle ontwikkelingsdomeinen toelichten en herkennen in de praktijk.

- het belang van verschillende ontwikkelingsfactoren benoemen.

- de verschillende ontwikkelingspsychologische visies verduidelijken. 

- (preventief) werken rond welbevinden en sociale vaardigheden bij het lagereschoolkind.

Leerinhouden

 • Definitie van ontwikkeling
 • De ontwikkelingsfactoren
 • Ontwikkelingspsychologische visies
 • De ontwikkelingsfasen
 • De ontwikkelingsdomeinen
 • De ontwikkeling van het kind, in het bijzonder het lagereschoolkind, in de verschillende ontwikkelingsdomeinen.
 • Welbevinden van kinderen in de klas en op school

Begeleiding

Vraaggestuurde begeleiding tijdens de les: de studenten worden verwacht om voorbereid naar de les te komen. De lessen bestaan uit inhoudelijke toelichting, verwerking en verdieping van de leerstof aan de hand van casusmateriaal.

Op het einde van de lessenreeks wordt er een synthesecasus aangeboden in de vorm van een proefexamen. 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek examen100,00Voor meer informatie, zie Blackboard.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Voorwaarden:
Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Werkcollege
 • W- Casemethode
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Groepsopdracht
 • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.