Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1210 Business Education12545/1385/1920/1/21
Studiegids

63EDU1210 Business Education

12545/1385/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Kalmès Joëlle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Nodige leermaterialen zijn beschikbaar op BlackBoard.
Tijdens stages kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van (didactisch) materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Deze keuzemodule is toegankelijk voor studenten PXL-Education secundair, lager en kleuteronderwijs.
Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.

Eindcompetenties

Ondernemer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Ondernemer: Is ondernemend en netwerkt. Met het oog op de ontwikkeling van zichzelf en zijn onderwijs creëert de student een stimulerend netwerk rond zich en onderneemt hij samen met aanbieders van onderwijsbetrokken initiatieven en andere externe partners. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een ondernemende houding aannemen.
De student kan de kwaliteiten en attitudes van een ondernemer benoemen en zich hiernaar gedragen.
De student kan een netwerk opbouwen en een beroep doen op zijn netwerk.
De student kan een ondernemingsplan opstellen.
De student kan zijn ondernemingsplan beoordelen naar zijn haalbaarheid en verdedigen.
De student kan de verschillende stappen doorlopen om een onderneming op te richten, rekening houdend met de verschillende rechtsvormen, het sociaal statuut, de reglementering en mogelijke ondersteuning.
De student kan de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten van een onderneming benoemen.
De student kan een onderneming commercieel beheren: beheer leveranciers en klanten, onderhandelingen, analyse concurrentie, marketing, promoties, beheer leveringen en voorraad,…
De student kan de wetgeving voor een onderneming naleven: verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, faillissement, handelsovereenkomsten, handelspraktijken de bescherming consument.
De student kan ondernemingszin/ondernemerschap vertalen naar zijn doelgroep (leerlingen of klanten).

Leerinhouden

Module ondernemingsplan:
1 Praktijkcolleges, workshops, lezingen en gastsprekers:
- ondernemend denken en ondernemerscompetenties;
- elementaire kennis van:
  - de oprichting van een onderneming;
  - de boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten;
  - het commerciële beheer;
  - de wetgeving;
- van idee naar concept: Business Model Canvas;
- een ondernemingsplan schrijven.
2 Individueel project:
- ondernemingsplan opstellen;
- ondernemingsplan verdedigen.

Praktijkluik:
stage ondernemingszin en ondernemerschap in het onderwijs (project ondernemingszin, begeleiding oefenfirma/mini-onderneming in een stageschool of initiatief externe organisatie)
of opstarttraject eigen onderneming.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.
Stage - Opstarttraject: ondersteuning door StudentStartUp en externe partners.
Stage - Ondernemingszin: opvolging door coördinator.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividueel project70,00Ondernemingsplan opstellen en verdedigen (resultaat in juni)
Buiten de examenperiodestage-evaluatie30,00Evaluatie stage ondernemingszin of ondernemerschap (resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividueel project70,00Ondernemingsplan opstellen en verdedigen
aug/septstage-evaluatie30,00Evaluatie stage ondernemingszin of ondernemerschap

Evaluatie: voorwaarden

Zie Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Zie Blackboard.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Presentatie
 • W- Project
 • W- Stage
 • W- Werkcollege
 • W- Intervisie

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).