Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLW1120 Ontwikkelingspsychologie9681/1386/1920/1/26
Studiegids

61LLW1120 Ontwikkelingspsychologie

9681/1386/1920/1/26
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Onderwijskundige en pedagogische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Monbaliu Annelies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via BlackBoard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Groot worden, de ontwikkeling van baby tot adolescent.Verplicht€ 27,99
 • Auteur: K. Struyven, e.a.
 • Uitgever: Lannoo
 • ISBN-nr: 978-90-209-8357-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk18,00 uren
Begeleide kennisverwerving12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties


Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Rol: COACH

De student kan:

- de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder het lagere schoolkind, in alle ontwikkelingsgebieden toelichten en herkennen in de praktijk.

- het belang van de verschillende ontwikkelingsfactoren benoemen.

- de verschillende ontwikkelingspsychologische visies verduidelijken.

- (preventief) werken rond welbevinden en sociale vaardigheden bij het lagere schoolkind


Leerinhouden

- definitie van ontwikkeling

- ontwikkelingsfactoren

- ontwikkelingsfasen

- ontwikkelingsdomeinen

- de ontwikkeling van het kind, in het bijzonder het lagere schoolkind, in de verschillende ontwikkelingsdomeinen

- ontwikkelingspsychologische visies
Begeleiding

Studiewijzer op BlackBoard.

Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Vraaggestuurde begeleiding tijdens de les: de studenten worden verwacht om voorbereid naar de les te komen. De lessen bestaan uit inhoudelijke toelichting, verwerking en verdieping van de leerstof aan de hand van casusmateriaal.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk open boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.