Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
62LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 24682/1387/1920/1/94
Studiegids

62LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 2

4682/1387/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 2
  • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs (verkort)
  • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coƶrdinator: Hermans Theo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Piet RAES, De weg is naar u toe gekomen. Brieven aan leerkrachten over geloof en onderwijs, Pelckmans, 2011.

Contacturen

Werkcollege20,00 uren

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiƫren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS

Doelstellingen


1. De student kan overweg met interpretatiesleutels die hem toelaten om de bronnen van het christelijk geloof beter te decoderen en zo meer voeling te krijgen met de specificiteit van het gelovig zijn.

2. De student kan filmfragmenten zo bekijken dat hij leert de cultuur in de diepte te lezen en hieruit inspiratie te putten.

3. De student kan de levensbeschouwelijke dialoog aan om met meer zelfvertrouwen en respect het gesprek over religie, zingeving en levensbeschouwing te voeren in de klas.

4. De student kan een begrijpelijke, aangepaste, correcte en aantrekkelijke mondelinge en schriftelijke taal hanteren.

Leerinhouden

De leerstof van RZL2 focust op accenten in het christelijk leerkracht zijn om de student te helpen zich hierover een eigen denkkader te vormen.

De behandelde thema’s worden uitgediept en geïllustreerd door relevante artikels en filmfragmenten.

Oefeningen stimuleren de levensbeschouwelijke dialoog.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodemondeling gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

LESSEN
De student dient in elke les aanwezig te zijn en elke afwezigheid te wettigen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

TAALGEBRUIK
Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom wordt bij elke evaluatie rekening gehouden met het taalgebruik van de student.

Evaluatie: gevolgen

LESSEN
Indien de student twee lessen ongewettigd afwezig is, kan hij geen examen afleggen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

TAALGEBRUIK
Het taalgebruik wordt geëvalueerd volgens de BACA-normen: Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk. Voldoet de (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verliest de student maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Presentatie
  • W- Leertaak

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.