Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HUR4010 HR essentials5870/1388/1920/1/30
Studiegids

31HUR4010 HR essentials

5870/1388/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vandeput Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermateriaal wordt aangeboden via BB.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Human Resource Management in de essentieVerplicht€ 30,00
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5877-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het belang van HRM binnen de onderneming duiden.
De student kan aan de hand van de instroom-doorstroom-uitstroom cyclus de diverse HR-onderdelen in bedrijfscontext plaatsen, benoemen en uitleggen.
De student kan vakkennis op HRM-gebied toepassen in bedrijfsgerichte situaties.
De student kan voor een probleemstelling op HRM-gebied uit de bedrijfscontext op een zelfstandige, verantwoorde, discrete en betrouwbare manier de situatie analyseren en interpreteren.
De student kan aansluitend adviezen formuleren en voorstellen uitwerken ter implementatie.
De student kan op een assertieve en professionele manier gegevens rapporteren, communiceren en presenteren.
De student kan berichtgeving in verband met nieuwe ontwikkelingen in het HRM-landschap lezen, interpreteren en toepassen.


 

Leerinhouden

1. Introductie vakgebied HRM
2. Functiestudie en competentiemanagement
3. Rekrutering
4. Selectie en assessment
5. Onboarding
6. Training en ontwikkeling
7. Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement
8. Beloning
9. Loopbaanmanagement
10. Uitstroom personeel
11. Literatuur met betrekking tot HRM 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.