Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HUR4020 Arbeidsmarkt: vraag en aanbod5892/1388/1920/1/02
Studiegids

31HUR4020 Arbeidsmarkt: vraag en aanbod

5892/1388/1920/1/02
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
  Opleidingseenheid:
  • Bedrijfseconomische oriëntatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vandeput Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermaterialen worden aangeboden via Blackboard

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan actuele problematieken op de arbeidsmarkt benoemen en herkennen.
De student kan vakkennis omtrent arbeidsmarkt toepassen in bedrijfsgerichte situaties.
De student kan voor een probleemstelling in bedrijfscontext op een zelfstandige, verantwoorde en flexibele manier de arbeidsmarktsituatie analyseren en interpreteren.
De student kan de nodige gegevens verzamelen en interpreteren om een advies te formuleren omtrent het gestelde probleem.
De student kan op een assertieve en professionele manier gegevens rapporteren, communiceren en presenteren.
De student kan berichtgeving in verband met nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt lezen, interpreteren en toepassen.

 

Leerinhouden

1. De vraag op de arbeidsmarkt
2. Het aanbod op de arbeidsmarkt
3. Oorzaken van de arbeidsmarktparadox
3. De spelers op de arbeidsmarkt en hun rol
4. Kansengroepen
5. Knelpuntberoepen
6. Specifieke problematieken op de arbeidsmarkt
7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
8. Sociale economie
9. Berichtgeving over actuele thema's op arbeidsmarkt

Eén of meerdere gastcolleges door beroepsdeskundigen (VDAB,...) kunnen worden ingericht.


 

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00
januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Deelname aan de groepsopdracht is vereist om te kunnen slagen voor dit OLOD.
2. De student is verplicht aanwezig op tijdstippen dat er aan de groepsopdracht kan worden gewerkt.
3. Een gewettigde afwezigheid op deze tijdstippen wordt steeds op voorhand via mail gecommuniceerd aan de lector en betrokken medestudent(en).
4. Een schriftelijk gewettigd attest wordt binnen 48u aan de lector overhandigd en aan de studentenadministratie bezorgd.
5. (Deel)opdrachten dienen ingeleverd te worden voor de gestelde deadline en conform de afspraken met de lector.

Evaluatie: gevolgen

1. Een student die niet deelneemt aan de groepsopdracht heeft geen recht op een geldig cijfer voor dit olod.
2. Een student die ongewettigd afwezig is, krijgt het cijfer 0 voor de (deel)opdracht waaraan gewerkt is tijdens zijn/haar ongewettigde afwezigheid.
3. Een (deel)opdracht die niet tijdig of niet conform de afspraken is ingeleverd, wordt geweigerd. Dit leidt tot het cijfer 0 voor die betrokken (deel)opdracht voor alle groepsleden.
4. Meervoudige ongewettigde afwezigheid leidt tot aanpassing van het individuele eindcijfer van de betrokken student.
5. Bij gewettigde afwezigheid wordt in onderling overleg een inhaalevaluatie afgesproken.


 

Onderwijsvormen

 • W- Gastcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.