Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HUR4030 Sociaal recht5893/1388/1920/1/36
Studiegids

31HUR4030 Sociaal recht

5893/1388/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Thoelen An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

documenten in Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Bamacodex 4 Sociaal rechtVerplicht€ 32,00
 • Uitgever: Die Keure
 • Editie: 2020-2021 Studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5081-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
 • Auteur: D. Heylen - I. Verreyt
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 8ste editite - studenteneditie
 • ISBN-nr: 998-00-000-5764-2
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in economische, administratieve en juridische werkterreinen. Deze informatie moet snel en efficiënt toegankelijk zijn voor de personen die erover mogen beschikken.ALG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan juridische ondersteuning geven en de interne en externe stakeholders hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan:
 • de basisbeginselen en basisbegrippen van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht benoemen, onderscheiden en in een historisch perspectief plaatsen
 • basisbegrippen van sociaal recht plaatsen binnen een breder geheel en vindt zijn/haar weg in de voornaamste rechtsregels inzake sociaal recht.

Leerinhouden

1. Inleidende beschouwingen: geschiedenis van het sociaal recht en globaal overzicht van de takken van het sociaal recht.

2. Arbeidsrecht:
- beknopte schets van de voornaamste overlegorganen en bronnen in het collectief arbeidsrecht
- grondige studie van de voornaamste aspecten van individueel arbeidsrecht
- arbeidsreglementering

3. Sociale zekerheid:
- kenmerken van de Belgische sociale zekerheid
- werking, financiëring en structuur van de Belgische sociale zekerheid
- overzicht van de voornaamste takken en uitkeringen van de Belgische sociale zekerheid
- voorwaarden om een sociale zekerheidsuitkering te krijgen.

Begeleiding

De studenten kunnen vragen stellen tijdens en na de colleges en kunnen schriftelijk vragen per mail overmaken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.