Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32HUR4020 Mens en Organisatie5900/1388/1920/1/80
Studiegids

32HUR4020 Mens en Organisatie

5900/1388/1920/1/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Huypens Mira
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal is te vinden op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Gedrag in organisaties. De basisVerplicht€ 43,15
 • Auteur: Valkeneers Guido, M.M.V. Mestdagh Steven, Benijts Tim
 • Uitgever: Acco
 • ISBN-nr: 978-94-629-2557-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zich inwerken in het beleid van het management en kan samen met het management het beleid optimaliseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan op een eenduidige en correcte manier de belangrijkste organisatiebeelden van de twintigste eeuw benoemen en herkennen.

De student kan het belang van de thema’s arbeidsmotivatie, leiderschap en macht uitleggen en met elkaar relateren.

De student kan de verschillende aspecten van welbevinden op het werk herkennen en het belang ervan inzien.

De student kan in een gesprek waarin thema’s aan bod komen als motivatie, leiderschap, macht, welbevinden op het werk en stress opkomen voor zijn mening en die ook onderbouwen.

De student kan voor een gegeven taak de nodige info raadplegen, sorteren en verzamelen.

De student kan op een respectvolle manier duiding geven bij thema’s als motivatie, leiderschap, macht, welbevinden op het werk en stress.

Leerinhouden

De doelen van een organisatie en die van een medewerker kunnen ver van elkaar verwijderd zijn. Dit spanningsveld vraagt passende antwoorden, zonder alle tegenstellingen weg te kunnen werken. Het komt erop aan te leren omgaan met concurrerende doelstellingen en te streven naar werkbare evenwichten. Hiervoor bestaan echter geen kant-en-klare oplossingen. Wel kunnen er handvaten aangereikt worden die leren met die spanning om te gaan.

Inhoud

1. Mens en organisatie: context en omgeving
2. Organisatieleer
3. Motivatie en welbevinden op het werk
4. Leiderschap en macht
5. Samenwerken – groepsdynamica
6. Communiceren
7. Stress
8. Besluitvorming en perceptie
9. Diversiteit in organisaties
10. Leren in organisaties
11. Conflicten en onderhandelingen

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novembermondeling gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.