Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32EVM4030 Understanding global cultures7519/1388/1920/1/30
Studiegids

32EVM4030 Understanding global cultures

7519/1388/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Eventmanagement binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Aerts Goele
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Kwartaal 2

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Begincompetenties

The student is able to understand hearing colleges in English and also to take active part in discussions.

By taking part of these colleges the student agrees to work both individually and in group on tasks as described on blackboard.

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED. ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student handelt conform de deontologie van het bedrijf/organisatie en het beroep, en met respect voor de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan de cultuurverschillen tussen de verschillende landen/regio's inschatten.
2. De student kan tips geven met betrekking tot het aanpassen van de managementstijl van een organisatie, rekening houdend met de gevolgen van deze cultuurverschilen.

Leerinhouden

Een organisatie die internationaal wil opereren wordt steeds geconfronteerd met cultuurverschillen, zowel bij de aanpak van de markt als bij het samenwerken met en leiding geven aan mensen uit een andere cultuur. Daarom besteden we veel aandacht aan de cultuurkenmerken van een land, aan cultuurverschillen tussen landen onderling en aan de gevolgen van cultuurverschillen op de te voeren managementstijl.
We besteden geen aandacht aan het exportplan en de internationale marketing mix omdat dit in andere opleidingsonderdelen aan bod komt (met name "internationale handel" en "international marketing topics".

Begeleiding

De lector kan taaladvies verlenen indien gewenst.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Om tot een goed einddossier voor het mondelinge examen te komen is het noodzakelijk wekelijks de colleges te volgen.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.