Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33HUR4010 Payroll administration7755/1388/1920/1/03
Studiegids

33HUR4010 Payroll administration

7755/1388/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Thoelen An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Teksten op Blackboard.
Pakket voor loonadministratie.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan op een eenduidige en correcte manier de belangrijkste elementen van het loonvormingsproces benoemen en herkennen.

De student kan de verschillende soorten cao's uitleggen en met elkaar relateren.

De student kan de documenten van een loonadministratie invullen en interpreteren.
 
De student kan een loonbriefje interpreteren.

De student kan de loonadministratie van een KMO voeren met behulp van een softwarepakket.
 
De student kan de loonkost berekenen van reguliere werknemers.

De student kan een eenvoudige belastingsbrief interpreteren.

De student kan het belang van extra-legale voordelen binnen een verloningspakket beargumenteren.

De student kan kritisch omgaan met loonbarometers en -studies.

De student kan voor een bepaalde casus het gepaste tijdsregistratiesysteem inschatten.

De student kan voor een gegeven taak de nodige info raadplegen, sorteren en verzamelen.

Leerinhouden

Bedoeling van dit vak is dat de studenten inzicht krijgen in loonvorming, zowel op collectief als individueel niveau.
Daarnaast leren de studenten werken met een pakket, gebruikt door een groot sociaal secretariaat.


Dit houdt in:

- cao’s (globaal, sectorieel en bedrijf)
- loonvorming
- proeve van personenbelasting (interpretatie)
- belangrijke documenten bij een loonadministratie
- extra-legale voordelen (met bijzondere aandacht voor de bedrijfswagen en opbouw tweede pensioenpijler)
- overzicht van loonbarometers en –studies
- tijdsregistratiesystemen (algemeen en specifiek voor bepaalde sectoren - DIMONA)
- werken met een pakket voor salarisadministratie

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)100,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid tijdens de practicum-uren is verplicht.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid tijdens het practicum geeft aanleiding tot een score van 0 op de permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.