Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33HUR4020 Kwaliteitsmanagement7756/1388/1920/1/37
Studiegids

33HUR4020 Kwaliteitsmanagement

7756/1388/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Huypens Mira
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend leermateriaal op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Kwaliteitsmanagement MylabVerplicht€ 48,50
 • Auteur: R. Emmerik
 • Uitgever: Pearson Education
 • Editie: 4de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3680-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf/organisatie of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures te komen.ALG,BG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg aantonen.

2. De student kan (integrale) kwaliteitszorg en de evoluties hierin kritisch bespreken.

3. De student kan de meest gangbare kwaliteitssystemen (ISO, HACCP, BRC, IFS) toelichten en deze basisprincipes in de praktijk toepassen.

4. De student kan het INK-managementmodel (EFQM model & PDCA-cirkel) kritisch bespreken en in een organisationele context implementeren.

5. De student kan processen organiseren en procedures opstellen d.m.v. het opstellen van een kwaliteitshandboek en flowcharts.

6. De student kan de principes van Lean Manufacturing en Six Sigma toelichten en deze toepassen in de praktijk d.m.v. aangereikte instrumenten.

7. De student kan analysemodellen en -instrumenten gebruiken bij het implementeren van kwaliteitsverbeteringen in organisaties.

8. De student kan de kwaliteitszorg in de dienstverlening waarborgen d.m.v. aangereikte modellen en best practices.

Leerinhouden

Het vak Kwaliteitsmanagement geeft een duidelijk inzicht in hoe organisaties kunnen streven naar excellente bedrijfsvoering, producten en diensten. Hierbij worden de verschillende vormen van kwaliteitsmanagement en de modellen en systemen die hierbij worden gebruikt behandeld.

1. Het belang van kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg
Organisaties onderscheiden zich door de kwaliteit van hun producten of hun diensten, goede arbeidsomstandigheden en hun houding ten opzichte van milieuzorg (duurzaamheid).
Om iets aan de kwaliteit van een product of dienst te doen, moeten we eerst analyseren
welke plaats kwaliteit inneemt binnen de organisatie. Zo kijken we eerst naar de visie, de missie, de principes, de strategie en het concept van de organisatie waarbinnen kwaliteitszorg een vaste plaats heeft gekregen. Vervolgens wordt kwaliteit als begrip geduid.

2. (Integrale) Kwaliteitszorg
Daarna wordt een overzicht gegeven van wat toonaangevende auteurs in het
verleden over kwaliteit hebben geschreven, gevolgd door de recentste ontwikkelingen van
de twee andere zogeheten KAM-elementen: arbeidsomstandigheden en milieuzorg. De
oplossingsmethodieken voor de kwaliteitszorg kunnen hiervoor namelijk ook worden gebruikt.
Daaropvolgend gaan we meer de diepte in met een behandeling van de verschillende managementtheorieën van Amerikaanse en Japanse denkers.

3. Kwaliteitssystemen
Vervolgens bespreken we het belang van certificering en geven we een uiteenzetting van de meest gangbare kwaliteitssystemen (ISO, HACCP, BRC, IFS). We zien ook hoe we deze basisprincipes in de praktijk kunnen implementeren.

4. Het INK-managementmodel
Verder gaan we in op het INK-managementmodel: een methode om vast te stellen welk niveau de organisatie bereikt heeft met betrekking tot kwaliteit. Hierbij bespreken we ook andere gerelateerde modellen (EFQM model & PDCA-cirkel).

5. Procesmanagement
Daarna volgt een hoofdstuk over het gebruik van procedures en processen d.m.v. het opstellen van een kwaliteitshandboek en flowcharts als belangrijk hulpmiddel in de kwaliteitszorg.

6. Leanmanufacturing en Six Sigma
Alle voorgaande kennis komt samen in de kwaliteitssystemen Lean Manufacturing en Six Sigma We gaan dieper in op het Six Sigma systeem waarbij men werkt volgens bepaalde doelstellingen en een uitgewerkt stappenplan. Daarbij streeft Six Sigma naar perfectie door zo min mogelijk fouten te maken. Het als DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control) aangeduide stappenplan biedt studenten een duidelijke onderzoeksstructuur.

7. Toepassing analysemodellen bij kwaliteitsverbetering
Six Sigma maakt vervolgens bij iedere DMAIC-stap gebruik van verschillende instrumenten. Een
aantal daarvan worden in dit vak behandelt.

8. Kwaliteitszorg in de dienstverlening
Tot slot is er aandacht voor de specifieke kwaliteitsproblemen én -instrumenten in de dienstverlening.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht100,00De studenten maken (individueel of per twee) een paper over het vak waarbij ze aantonen dat ze theoretische inzichten kunnen linken aan de bedrijfscontext.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Afwezigheden moeten steeds geattesteerd worden.

Evaluatie: gevolgen

Een niet-gewettigde afwezigheid kan leiden tot een aantasting van de punten voor het examendeel permanente evaluatie.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- Presentatie
 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.