Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33HUR4030 HR and Employer branding9885/1388/1920/1/61
Studiegids

33HUR4030 HR and Employer branding

9885/1388/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
  Opleidingseenheid:
  • Bedrijfseconomische oriëntatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vandeput Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermateriaal wordt aangeboden via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruikenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf/organisatie of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures te komen.ALG,BG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan op een respectvolle manier duiding geven bij thema’s als employer branding en employer identity.
De student kan de verschillende aspecten van employer branding herkennen, benoemen en het belang ervan aantonen.
De student kan de huidige situatie en de trends binnen de arbeidsmarkt kritisch bespreken.
De student kan nieuwe technologie toepassen in functie van employer branding.
De student kan aantonen dat employer branding een zaak is van de hele organisatie.
De student kan voor een gegeven bedrijfscase de nodige info verzamelen, raadplegen, sorteren en weergeven.

 

Leerinhouden

1. 'Employer Branding'
Definities en goede praktijken.
Goede voorbeelden van bedrijven die werken rond employer branding.

2. Werkgevers en werknemers: huidige situatie en trends
Hoe ziet de arbeidsmarkt er vandaag uit? Wat zijn de trends?

3. Hoe krijgen bedrijven een 'employer identity'

4. Do’s en don’ts van employer branding
Wat zijn de spelregels?
Opportuniteiten van nieuwe technologie voor employer branding.

5. Employer Branding: geen zaak van HR alleen
Afstemmen van de hele organisatie ifv employer branding.

6. Employer Branding: focus op huidige werknemers
Even stilstaan bij 'merkgevoel / bedrijfsimago / reputatie'.
Wat maakt uw bedrijf aantrekkelijk als werkgever?

7. Employer Branding - focus op potentiële werknemers
Welke doelgroep wilt u juist bereiken? Met welke middelen?

8. Employer Branding - focus op ex-werknemers

9. "Beste Werkgevers"lijstjes: belangrijk of niet?

 

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00

Evaluatie: voorwaarden

1.De student is verplicht aanwezig op tijdstippen dat er aan groepsopdrachten kan worden gewerkt.
2.Een gewettigde afwezigheid op deze tijdstippen wordt steeds op voorhand via mail gecommuniceerd aan de lector en betrokken medestudent(en).
3.Een schriftelijk gewettigd attest wordt binnen 48u aan de lector overhandigd en aan de studentenadministratie bezorgd.
4.Opdrachten dienen ingeleverd te worden voor de gestelde deadline en conform de afspraken met de lector.

Evaluatie: gevolgen

1. Niet deelname aan de groepsopdracht houdt in dat de student niet kan slagen voor dit opleidingsonderdeel.
2. Een student die ongewettigd afwezig is krijgt het cijfer 0 voor de (deel)opdracht waaraan gewerkt is tijdens zijn/haar ongewettigde afwezigheid.
3. Een (deel)opdracht die niet tijdig of niet conform de afspraken is ingeleverd, wordt geweigerd. Dit leidt tot het cijfer 0 voor die betrokken (deel)opdracht voor alle groepsleden.
4. Meervoudige ongewettigde afwezigheid leidt tot aanpassing van het individuele cijfer van de betrokken student.
5. Bij gewettigde afwezigheid wordt in onderling overleg een inhaalevaluatie afgesproken.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Werkcollege
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.