Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33EVM4060 Event logistics and seminars11532/1388/1920/1/90
Studiegids

33EVM4060 Event logistics and seminars

11532/1388/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Eventmanagement binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal op Blackboard

Contacturen

Practicum21,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan (mede)verantwoordelijkheid nemen voor de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van evenementen/projecten.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student leert via seminaries en bezoeken de technische en productionele kant van een evenement.

Leerinhouden

Seminaries en bezoeken over de technische en productionele kant van een evenement.


- Externe bezoeken en seminaries.  Minimaal vijf werkbezoeken aan de actoren van de eventlogistiek.

- Actuele topics en vernieuwing.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

het examen bestaat uit het indienen van een grondige paper, waarin een individueel verslag komt van de vijf werkbezoeken aan de actoren van de event logistiek komt.

Deze paper wordt tijdens de laatste les van het opleidingsonderdeel aan de docent bezorgd.
De inhoud en methodiek van deze paper wordt tijdens de tweede les uitvoerig besproken.
- Voorwaarden: de student is bereid om op diverse locaties in België werkbezoeken en seminaries te volgen.
De student dient elke afwezigheid te wettigen en dient opdrachten tijdig in te dienen volgens de richtlijnen bepaald op Blackboard.
Om een volledig cijfer te kunnen behalen, moet de student alle opdrachten/taken maken en indienen binnen de gestelde deadlines.
Indien de paper niet tijdig kan ingediend worden owv zware overmacht, verwittigt de student de docent ten laatste op de dag van de deadline via mail én laadt het nodige bewijs binnen 4 werkdagen op via Mijn PXL.

Evaluatie: gevolgen

Een ongewettigde afwezigheid tijdens een seminarie of bezoek en/of het niet tijdig indienen van een opdracht leidt tot een onvolledig eindcijfer.
Indien de examenpaper niet tijdig wordt ingediend en er geen gegronde reden hiervoor is (zie evaluatie: voorwaarden) zal de student een nul krijgen op deze paper en bijgevolg niet slagen voor dit opleidingsonderdeel..
Indien er wel een gegronde reden is, spreekt de student een nieuw inlevermoment af met de docent.
Voor dit opleidingsonderdeel is geen tweede zit mogelijk!

Onderwijsvormen

 • W- Excursie
 • W- Individuele opdracht
 • W- Seminarie
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.