Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
72MUM3060 Taalvaardigheden 24047/1389/1920/1/24
Studiegids

72MUM3060 Taalvaardigheden 2

4047/1389/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de pop- en rockmuziek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • muziekmanagement
  • muziektechniek
  • muzikant
  Keuzepakket:
  • Minor 2 Muzikant
  • Minor 2 Techniek
  • Minor 3 Muzikant
  Opleidingseenheid:
  • Communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Houben Peter
Onderwijstalen: Engels, Frans
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursusmateriaal, slides en oefeningen zullen ter beschikking gesteld worden via de elektronische leeromgeving Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
English Grammar in Use - Intermediate (book with answers & interactief e-bookVerplicht€ 35,99
 • Auteur: Murphy R.
 • Uitgever: Cambridge University Press
 • Editie: 5 de editie
 • ISBN-nr: 978-11-085-8662-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren
Practicum28,00 uren

Eindcompetenties

Samenwerking en communicatie: de student kan samen met anderen een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk product of proces en efficiënt en respectvol communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft de sociale en communicatieve vaardigheden om in verschillende samenwerkingsvormen te participerenALG,BG,BS

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel legt de nadruk op je schrijf-, spreek-, luister- en leesvaardigheid in het Engels en het Frans. Aan de hand van actuele artikels en blogs uit de (vak)pers leer je het beroepslexicon hanteren en leer je mondeling en schriftelijk interactief communiceren in het Engels en het Frans. Je leert op een sociale en communicatieve manier participeren in verschillende beroepseigen samenwerkingsvormen in het Engels en het Frans.

De nadruk ligt daarbij op de taalhandeling, op het communicatieve aspect, op vaardigheid

Een opsomming van de leerresultaten kan je vinden in de studiewijzer.

Leerinhouden

ENGELS

SEMESTER 1

The English pronunciation of the alphabet
Meet and greet: common phrases to introduce oneself or someone else
Personality test: how ambitious are you?
Video: comedian Dylan Moran on ambition directions
Leerinhouden
article: Why Music Ownership Matters (Ted Gioia)
audiofile: Can I get an Amen (Nate Harrison)
sentence structure: simple, compound and complex sentences
verb tenses: present continuous and present simple
verb tenses: present perfect and past simple
verb tenses: present perfect continuous

SEMESTER 2

e-mail etiquette
article: Where is the underground? (The Guardian)
Offers, suggestions, requests
verb tenses: past perfect, past continuous and past perfect continuous
comparatives and superlatives
Idioms concerning conversations and interaction
Prepositions of time, telling the time
questions (question word questions, subject questions, object questions, yes/no questions, inversion, question tags)
quantifiers and partitives

FRANS

SEMESTER 1

Présentation Personnelle
Exercice de traduction
Indicatif présent
Eerste kennismaking met vakjargon en de Belgische staatsstructuur (“Herhalingsoefening Indicatif présent”)
Tekst “Coeur de Pirate”
Stamverandering
Tekst “Freddy Mercury”
Passé composé
Le Verbe: schéma
Film (bv. La délicatesse)
Article Personnel
Vocabulaire

SEMESTER 2

Passé composé: le verbe auxiliaire
Pronoms personnels COD et COI
Les différentes sociétés
Tekst “Serge Gainsbourg”
Passé composé: l’accord du participe passé
Le conditionnel
Sketch “François Damiens”
Les verbes pronominaux
La lettre formelle/ le courriel formel
Article Personnel
Vocabulaire

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariskill sample test15,00
juniskill sample test15,00
januarischriftelijk gesloten boek examen10,00
junischriftelijk gesloten boek examen10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen20,00
aug/septskill sample test30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie25,00Semester 1: Op regelmatige basis worden de vorderingen van de studenten beoordeeld dmv tussentijdse toetsen, dmv opdrachten, oefeningen of presentaties en/of via regelmatige evaluatie van medewerking tijdens contactmomenten.


Het resultaat van de permanente evaluatie wordt overgenomen naar de tweede examenkans.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie25,00Semester 2: Op regelmatige basis worden de vorderingen van de studenten beoordeeld dmv tussentijdse toetsen, dmv opdrachten, oefeningen of presentaties en/of via regelmatige evaluatie van medewerking tijdens contactmomenten.


Het resultaat van de permanente evaluatie wordt overgenomen naar de tweede examenkans.

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid tijdens een les, praktijkopdracht,project, stage of andere activiteit die gekenmerkt wordt door het leren van
vaardigheden en/of permanente evaluatie, moet gewettigd zijn. Studenten verantwoorden deze afwezigheid bij de popcoach en bij de betreffende docent, en informeren naar de uit te voeren vervangactiviteit of opdracht.

De student(e) dient de opdrachten uit te voeren, de presentaties te geven en de taken tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

De student dient op beide onderdelen (Frans en Engels) te slagen/gedelibereerd te worden om in aanmerking te komen voor een credit voor dit opleidingsonderdeel.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet slagen/niet delibereerbaar cijfer op één van de onderdelen (Frans / Engels) kan de de student niet in aanmerking komen voor een credit voor dit opleidingsonderdeel.In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, wordt met de docenten een alternatieve (deel)opdracht afgesproken.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, komt de student(e) niet in aanmerking voor een cijfer permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van opdrachten, werkstukken en taken, ontvangt de student 0 voor deze opdrachten, werkstukken en taken.

Onderwijsvormen

 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • W- Practicum
 • W- Excursie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.