Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
73MUM3160 Taalvaardigheden 35541/1389/1920/1/89
Studiegids

73MUM3160 Taalvaardigheden 3

5541/1389/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de pop- en rockmuziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • muziekmanagement
  • muziektechniek
  • muzikant
  Keuzepakket:
  • Minor 2 Muzikant
  • Minor 2 Techniek
  • Minor 3 Muzikant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Houben Peter
Onderwijstalen: Engels, Frans
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursusmateriaal, slides en oefeningen zullen ter beschikking gesteld worden via de elektronische leeromgeving Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren
Practicum28,00 uren

Eindcompetenties

Samenwerking en communicatie: de student kan samen met anderen een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk product of proces en efficiƫnt en respectvol communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student heeft de sociale en communicatieve vaardigheden om in verschillende samenwerkingsvormen te participerenALG,BG,BS

Doelstellingen

In dit opleidingsonderdeel wordt verder gebouwd op Taalvaardigheden 2 en wordt je schrijf-, spreek-, luister- en leesvaardigheid in het Engels en het Frans verder ontwikkeld. Aan de hand van actuele artikels en blogs uit de (vak)pers leer je het beroepslexicon hanteren en leer je mondeling en schriftelijk interactief communiceren in het Engels en het Frans. Je leert op een sociale en communicatieve manier participeren in verschillende beroepseigen samenwerkingsvormen in het Engels en het Frans.

Een opsomming van de leerresultaten kan je vinden in de studiewijzer.

Leerinhouden

ENGELS

article: The future of festivals (The Guardian)
Discussion vocabulary
Presentation: TED videolesson
Telephone conversation
Presentation: vocabulary mindmap
prepositions of place
Adjectives and adverbs
writing a press release
numbers (cardinal numbers, ordinal numbers, fractions, decimals, phone and flight numbers, calculations, …)
the passive voice
reported speech
tenses for the future (arrangements, decisions, intentions, predictions, …)
conditional clauses: real possibility, hypothetical present, hypothetical past
modal verbs: can, could, be able to, may might, must, have to, should, mustn’t, needn’t, had better

FRANS

Herhalingsoefeningen Indicatif Présent, Passé récent, Futur Proche.
Herhalingsoefeningen Passé composé (accord du p.p.) et le verbe auxiliaire)
P.A. et instruments de musique
L’imparfait
Film (bv. Ne le dis à personne)
Le futur simple
Le contrat d’artiste
Le Subjonctif
La conférence de presse
Herhalingsoefeningen over alle tijden
Article Personnel
Vocabulaire

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariskill sample test30,00
januarischriftelijk gesloten boek examen20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen20,00
aug/septskill sample test30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00Semester 1: Op regelmatige basis worden de vorderingen van de studenten beoordeeld dmv tussentijdse toetsen, dmv opdrachten, oefeningen of presentaties en/of via regelmatige evaluatie van medewerking tijdens contactmomenten. Het resultaat van de permanente evaluatie wordt overgenomen naar de tweede examenkans.

Evaluatie: voorwaarden

De student dient op beide onderdelen (Frans en Engels) te slagen/gedelibereerd te worden om in aanmerking te komen voor een credit voor dit opleidingsonderdeel.

Elke afwezigheid tijdens een les, praktijkopdracht,project, stage of andere activiteit die gekenmerkt wordt door het leren van vaardigheden en/of permanente evaluatie, moet gewettigd zijn. Studenten verantwoorden deze afwezigheid bij de popcoach en bij de betreffende docent, en informeren naar de uit te voeren vervangactiviteit of opdracht.

De student(e) dient de opdrachten uit te voeren, de presentaties te geven en de taken tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet slagen/niet delibereerbaar cijfer op één van de onderdelen (Frans / Engels) kan de de student niet in aanmerking komen voor een credit voor dit opleidingsonderdeel.In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, wordt met de docenten een alternatieve (deel)opdracht afgesproken.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de les, praktijkopdracht of project, komt de student(e) niet in aanmerking voor een cijfer permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van opdrachten, werkstukken en taken, ontvangt de student 0 voor deze opdrachten, werkstukken en taken.

Onderwijsvormen

 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 72MUM3060 Taalvaardigheden 2.