Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
42TIN2090 Cisco Academy: CCNA 39932/1392/1920/1/79
Studiegids

42TIN2090 Cisco Academy: CCNA 3

9932/1392/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Keuze TS2 Systems and Networks
  Opleidingseenheid:
  • Network track
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Cleuren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Plural SightVerplicht
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Eindcompetenties

#ANALYSEREN EN ONTWERPEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student analyseert een probleem, vertaalt dit naar een IT-context en geeft de informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd weer door gebruik te maken van analyse- en modelleringstechnieken. #analyseren en ontwerpen ALG,BG,BS
#OPLOSSINGEN UITWERKEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student ontwerpt, bouwt, documenteert en test veilige IT-oplossingen. #oplossingen uitwerken ALG,BG,BS
#KWALITEITSVOL, METHODISCH, PROFESSIONEEL EN REFLECTIEF HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student volgt actief en met empassie de evoluties binnen de IT-sector en speelt hierop in. #kwaliteitsvol, methodisch, professioneel en reflectief handelen ALG,BG,BS
#BEHEREN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student installeert, configureert, beveiligt, onderhoudt en ondersteunt IT-oplossingen en past ze indien nodig aan zodat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoefte van de organisatie. #beheren ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan enhanced switching technologieën, zoals VLANs, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+) en EtherChannel toepassen en troubleshooten
 • De student kan first hop redundancy protocollen, zoals HSRP, in een switched netwerk toepassen en troubleshooten
 • De student kan routers in een complex routed IPv4 of IPv6 netwerk toepassen en troubleshooten, gebruik makend van verschillende dynamische routingprotocollen (single-area OSPF, multiarea OSPF, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Leerinhouden

Cisco CCNA module 3: ‘Scaling Networks v6’

Ch1: LAN Design
Ch2: Scaling VLANs
Ch3: STP
Ch4: Etherchannel and HSRP
Ch5: Dynamic Routing
Ch6: EIGRP
Ch7: EIGRP Tuning and Troubleshooting
Ch8: Single-Area OSPF
Ch9: Multiarea OSPF
Ch10: OSPF Tuning and Troubleshooting

Begeleiding

Zelftoetsen met feedback in het NetSpace platform

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00Permanente evaluatie wordt doorheen het jaar geevalueerd. Meer info zal op blackboard worden gepost.

Evaluatie: voorwaarden

- De chaptertesten die meetellen voor Permanente Evaluatie moeten ingevuld worden voor de deadline. Deze deadline is altijd een week nadat het hoofdstuk behandeld is geweest in de les. Deze chaptertesten kunnen niet ingehaald worden voor 2de zit, er wordt wel een vervangende opdracht voorzien.
- De final van module 3 wordt afgelegd op het einde van het semester. Het exacte tijdstip zal kenbaar gemaakt worden tijdens de lessen en op Blackboard. Ongewettigde afwezigheid zal leiden tot een 0 op dit onderdeel. Bij gewettigde afwezigheid zal deze final zo snel mogelijk afgenomen worden.

Evaluatie: gevolgen

- het niet op tijd invullen van een chaptertest betekent een 0 voor die test.

- ongewettigde afwezigheid tijdens de final van module 3, resulteert in een 0 op dat onderdeel.

- bij een gewettigde afwezigheid kunnen in samenspraak met de docent, afspraken gemaakt worden om een cijfer te kunnen behalen. De student dient zelf het initiatief hierin te nemen en de betrokken docent te contacteren binnen de 5 werkdagen.

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 42TIN1270 Cisco Academy: CCNA 2 EN simultaan te volgen met 42TIN2130 Research project EN simultaan te volgen met 42TIN2100 Server OS Advanced.