Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
43AON3150 Software engineering9938/1392/1920/1/89
Studiegids

43AON3150 Software engineering

9938/1392/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • applicatie-ontwikkeling
  Opleidingseenheid:
  • Application Development
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hermans Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Head First Design PatternsVerplicht€ 47,95
 • Auteur: Eric Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, Kathy Sierra
 • Uitgever: O'Reilly Media
 • ISBN-nr: 978-05-960-0712-6
 • Medium: Papier
 • Pagina's: 678
 • Te koop via de verkoopdienst
Software
Plural SightVerplicht
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Eindcompetenties

#OPLOSSINGEN UITWERKEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student ontwerpt, bouwt, documenteert en test veilige IT-oplossingen. #oplossingen uitwerken ALG,BG,BS
#KWALITEITSVOL, METHODISCH, PROFESSIONEEL EN REFLECTIEF HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student handelt deontologisch en maatschappelijk verantwoord, conform de regelgeving, best practices en strategieën vanuit eigen inzicht en kennis. #kwaliteitsvol, methodisch, professioneel en reflectief handelen ALG,BG,BS
De student volgt actief en met empassie de evoluties binnen de IT-sector en speelt hierop in. #kwaliteitsvol, methodisch, professioneel en reflectief handelen ALG,BG,BS
#ONDERZOEKEND HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student onderzoekt en evalueert kritisch bestaande en innovatieve IT-oplossingen. #onderzoekend handelen ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan robuuste en flexibele programma’s schrijven door gebruik te maken van SOLID principes en design patterns.
De student kan een versiebeheerprogramma gebruiken om de programmacode van zijn team te bewaren volgens een gestandaardiseerd proces.
De student kan DevOps processen opzetten en gebruiken binnen zijn ontwikkelteam.

Leerinhouden

 • SOLID principes
 • Design Patterns
 • Versiebeheer
 • Applicatieontwikkeling binnen een DevOps-omgeving

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de lessen van dit OLOD en feedback na het examen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling30,00
januarischriftelijk gesloten boek examen45,00
januarischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen75,00
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)25,00

Evaluatie: voorwaarden

Ongewettigde afwezigheid is voor geen enkel evaluatiemoment toegelaten.
De evaluatiemomenten worden aangekondigd via Blackboard.
Voor permanente evaluatie wordt een vervangend examen voorzien.

Evaluatie: gevolgen

Een ongewettigde afwezigheid leidt tot het cijfer 0 voor die taak/deeltaak/opdracht/deelopdracht of test.
Bij een gewettigde afwezigheid kunnen, in samenspraak met de docent, afspraken gemaakt worden om alsnog een cijfer te kunnen behalen.
De student dient zelf het initiatief hierin te nemen en de betrokken docent te contacteren binnen de 5 werkdagen.

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.